Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stillingsön, foto.

Stillingsön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-10-05

Orust är näst Bästa skolkommun 2017

När Lärarförbundet rankar Sveriges bästa skolkommuner 2017 placerar sig Orust på andra plats. Det är ett stort kliv uppåt från förra årets plats som var 42.

Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2017

- Det är en stor ära för Orust och framförallt ett kvitto och erkännande till våra fantastiska medarbetare. Bra styrning och ledning samt engagerade medarbetare är förutsättningen för att lyckas. Dessutom är det en medveten politisk satsning för att ge skolan resurser för att kunna genomföra sitt uppdrag, säger kommunalrådet Kerstin Gadde.

Rankningen bygger på olika kriterier hur kommunerna har satsat på skolfrågor. Rankningen är heltäckande och omfattar kommunala skolor, friskolor, gymnasieskolor, förskolor och fritidshem.

Exempel på kriterier

  • Resurser till undervisningen
  • Utbildade lärare
  • Lärartäthet
  • Friska lärare
  • Lärarlöner
  • Betygsresultat

- Vi satsar på att långsiktigt utveckla och följa upp kvaliteten. Bland annat deltar vi i många statliga projekt för att utveckla undervisningen som exempelvis matematiklyftet, lågstadiesatsningar och läslyftet. Andra satsningar är inom områden som IT eller projektet Hitta drivet som vänder sig till elever med låg studiemotivation, säger Kristina Svensson som är ordförande i utskottet för lärande.

- Vi får inte heller glömma elever och föräldrars insatser en sådan här dag och dessutom finns även flera externa parter som engagerar sig i skolfrågor som föreningsliv och näringsliv. Det visar att många vill bidra till en bra skola, menar Kerstin Gadde.

Prisutdelning

Prisutdelning sker den 5 oktober klockan 09:00 i Stockholm där kommunalråden från de tre bästa skolkommunerna deltar.

Foto på fyra kvinnor

Elsie-Marie Östling utskottet för lärande, Kerstin Gadde kommunstyrelsens ordförande, Johanna Jaara Åstrand ordförande, Lärarförbundet och Anette Öbom ordförande Lärarförbundet Orust vid prisutdelningen i Stockholm.

Återställ
Hjälp oss bli bättre