Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tuvesvik, foto.

Tuvesvik

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Programmering på schemat för år 3

Tack vare utvecklingsmedel har år 3 i Ellös skola programmering på schemat.

Foto på en skolklass

År 3 Ellös skola

Fulla av förväntan sitter elever i år 3 och väntar på sin lärares anvisningar för dagens lektion i programmering. Idag får eleverna arbeta med 6 olika uppdrag där det ingår musik, robotar och hoppande kvadrater. En del saker är helt nya och en del är eleverna väl bekanta med. Det är tack vare möjligheten att söka centrala pengar för utvecklingsprojekt som år 3 i Ellös skola programmering på schemat.

- När vi sökte pengarna var vi inte medvetna om hur mycket programmering verkligen utvecklar våra barns fem kunskapsområden berättar Martin Blanck som är lärare för år 3 Ellös skola. Nu finns det ett regeringsförslag att programmering ska bli en del av grundskolan läroplan fortsätter Martin.

Eleverna provar sig fram och jobbar tillsammans i olika grupper. Att det är roligt går inte att ta miste på. Det är full aktivitet med både djup koncentration och med skratt från de olika stationerna. Det är aktiviteter på alla ytor som används av år 3 utnyttjas hela vägen ut i trapphallen.

- Kom och titta när vår robot spelar på xylofon säger en grupp som sitter i trapphallen.

På vägen ut passerar vi kapprummet där det finns en bana byggd av skor för en annan liten robot på hjul. När år 5 som har sin lektionssal intill kommer ut på rast visar år 3 stolta upp en av allt det spännande som händer i deras klass.

De fem kunskapsområdena innefattar förmågan att hantera

  • representationer
  • procedurer
  • samband
  • resonemang
  • kommunikation

Varje kunskapsområde har också två aspekter. Dels den produktiva aspekten som berör användning, tillämpning och konstruktion och dels den analytiska aspekten som innebär reflektion och utifrånperspektiv. Samspelet mellan de fem olika kunskapsområdena är tydligt i barns aktiviteter.

Utvecklingsprojekt för lärande

- 2015 införde möjligheten för våra skolorna att söka pengar för utvecklingsprojekt säger Lars Jansson, utvecklingschef Lärande. Från Lärandets sida ser vi att en relativt liten insats i vår totala budget kan göra stor skillnad för att utveckla verksamheten berättar Lars.

Syfte med utvecklingsprojekten är att lärare ensam eller i samverkan ska få möjlighet att i ett underifrånperspektiv testa nya metoder för att utveckla verksamheten i syfte att nå ökad kunskap som ett led att nå måluppfyllelse främst inom våra prioriterade målområden.

Prioriterade målområden

  • Barn och elevers utveckling mot målen
  • Inflytande/medskapande för barn, elever och föräldrar
  • Normer och värden
  • Lust att lära

2015 ansökte våra skolor om totalt 31 projekt för 900 000 kronor. Ledningsgruppen för Lärande beviljade 15 projekt för cirka 200 000 kronor. I utvärderingen av utvecklingsprojekten läsåret 15/16 påtalar merparten av deltagande lärare att de inte haft möjlighet att pröva dessa metoder och arbetssätt utan stimulansmedel. När ansökningstiden för läsåret 16/17 gick ut den 30 april hade 27 ansökningar kommit in.

Återställ
Hjälp oss bli bättre