Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Malöleden, foto.

Malöleden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-05-08

Språkets betydelse för skolframgång, Modersmålsdagen 2017

Varje år samlas modersmålslärare från kommunerna inom Göteborgsregionen för gemensam kompetensutveckling. I år träffades cirka 70 modersmålslärare från Ale, Kungälv, Orust, Stenungsund och Tjörn på Ängås skola i Svanesund.

Åhörare som sitter och lyssnar

På Modersmålsdagen i Ångås skola var det föreläsning i aulan.

Dagen innehöll en föreläsning i aulan och kollegiala samtal i grupp på temat Språkets betydelse för skolframgång. Lena Hermansson, som är chef för modersmål och nyanlända, arrangerade den stora träffen i Svanesund där lärare fick utbildning och chans att möta lärare från andra kommuner.

- Modersmål och studiehandledning är en växande verksamhet i takt med att elever med annat modersmål blir allt fler i våra skolor berättar Lena.

Just nu är det 120 elever i våra grundskolor som deltar i modersmålsundervisning på sammanlagt 15 språk. 75 elever som kommit till Sverige under senare tid får dessutom studiehandledning på sitt modersmål i olika skolämnen.

Alla lärare, oavsett ämne, har behov av kontinuerlig fortbildning, att ta del av aktuell forskning och utbyta erfarenheter med kollegor och den här gången var träffen för modersmålslärare som kanske inte har så många kollegor i den egna kommunen.Språkets betydelse för skolframgång, Modermålsdagen 2017

Relaterad information

Åhörare som sitter och lyssnar

På Modersmålsdagen i Ångås skola var det föreläsning i aulan.

Återställ
Hjälp oss bli bättre