Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Slussen, foto.

Slussen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2018-11-08

Sveriges andra bästa skolkommun 2018

För andra året i rad rankar Lärarförbundet Orust som Sveriges andra bästa skolkommun och menar att vi börjar bli en seriös konkurrent om första platsen.

Logotyp Bästa skolkommun i Sverige

Orust är näst bästa skolkommun i Sverige för andra året i rad

Det är Lärarförbundet som årligen utser Sveriges bästa skolkommun för att uppmuntra kommuner som ger sina elever, lärare och skolledare goda förutsättningar. Lärarförbundet väger samman 13 olika kriterier för att bedöma kommunernas skolverksamhet. Kriterierna är bland annat resurser till undervisningen, lärartäthet, andel behöriga lärare, sjukskrivningstal, lärarlöner, elevernas meritvärde, andel elever med godkända betyg i alla ämnen och andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom tre år.

Lärarförbundets motivering

Orust är en skolkommun som trots utmaningarna ändå satsar. Orust har på tre år gjort en förbättringsresa från placering 42 till plats 2. I år håller de sig kvar på andra plats samtidigt som de börjar bli en god konkurrent för första placeringen. Orust hör till de 10 procent av alla kommuner som satsar mest på skolan.

Ständiga förbättringar

Vår verksamhet har gjort avsevärda förbättringar inom följande kriterier mellan 2017-2018.

  • Utbildade lärare +26 (2018, 22 - 2017, 48)
  • Kommunen som avtalspart +41 (2018, 5 – 2017, 46)
  • Betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9 +44 (2018,119 – 2017, 163)
  • Betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna, likvärdighetsindex +84 (2018, 95- 2017, 179)
  • Andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9 +21 (2018, 82- 2017, 103)
  • Andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till likvärdighetsindex +49 (2018, 41- 2017, 90)
  • Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 3 år +7 (2018, 125- 2017, 132)

- Vi har en stabil personalgrupp och ledningsgrupp konstaterar Henrik Lindh som är sektorchef för lärande. Vi är ett gott gäng som arbetar med fokus på långsiktig utveckling. Samtidigt har vi en politisk ledning som i samsyn med oss valt att satsa på skolan som ger förutsättningar till en god arbetsmiljö och goda skolresultat.

Hög lärartäthet, god arbetsmiljö, bra IT-utrustning och en god löneutveckling gör att vi har lättare att rekrytera lärare berättar Henrik. Vi har många som kommer tillbaka till oss igen efter att de valt att prova andra arbetsplatser.

Under flera år har vi haft väldigt goda skolresultat. Samtidigt ser vi att vi inte lyckas med att ge alla elever fullständiga betyg. Det är något vi måste utveckla. Vi satsar på innehåll och en skola som bygger på vetenskaplig grund. Ett exempel är Hitta drivet – studiemotivation och genusmönster i grundskolan som är ett samverkansprojekt med Högskolan Väst.

Enligt statistik från Sveriges kommuner och landsting, SKL som Lärarförbundet analyserat hör vi till de kommuner som satsar mest på skolan.

Återställ
Hjälp oss bli bättre