Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesundsleden, foto.

Svanesundsleden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Utomhuspedagogik

På Ängås skola arbetar både lärare och fritidspedagoger mycket med utomhuspedagogik. I januari hade vi en studiedag med fortbildning i utomhuspedagogik för alla medarbetare på Ängås skola F-3 och Fritids.

Tre personer som lagar mat utomhus vid en öppen eld. Det är snö på marken.

Lärare och fritidspedagoger praktiserar utomhuspedagogik.

Målsättningen med studiedagens pass i utomhuspedagogik var att alla pedagoger skulle bli så trygga i handhavandet att var och en kan genomföra liknande aktivitet med sin elevgrupp. Det är en sak att vara med när en kollega håller i en aktivitet, en helt annan att ensam ha ansvaret. Det kan vara svårt att tända eld och montera upp trangiakök med eleverna runt sig när man är ovan.

Det krävs en del övning innan du tar med eleverna och kokar te över öppen eld eller lagar mellanmål på trangiakök. Men när vanan och tryggheten väl är där - hos både pedagoger och elever - ger den aktiviteten en extra dimension i skolarbetet. Då är det härligt att avnjuta en måltid ute över öppen eld.

Relaterad information

Tre personer som lagar mat utomhus vid en öppen eld. Det är snö på marken.

Lärare och fritidspedagoger praktiserar utomhuspedagogik.

På bilderna ser du hur lärare och fritidspedagoger på Ängås F-3 fick vara elever och lära sig mycket om utomhusmiljö under studiedagen.

Först delades de in i sina arbetslag. Därefter fick varje arbetslag en back med material samt ett kuvert. I kuvertet låg bilder på QR-koder. För varje QR-kod fanns en uppgift i form av en inspelad film. Den första uppgiften var att leta reda på en bra lägerplats för att göra upp eld, tillverka en trefot att hänga upp en kittel i, för att koka kaffe i. Därefter skulle de sätta ihop ett trangiakök och tillaga en god äppelmåltid till kaffet.

Den tredje uppgiften gick ut på att reflektera kring miljömedvetenhet och diskutera det i arbetslaget medan de fikade. Avslutningsvis städade de upp efter sig och gick inomhus där de arbetade vidare i arbetslagen under resten av dagen.

Tre personer i de nya skalkläderna, byxa och jacka för utomhusbruk.

På studiedagen invigdes även de nya skalkläder som köpts in till medarbetare på kommunens grundskolor och särskola som arbetar med utomhuspedagogik,

Utomhuspedagogik

Utomhuspedagogik är ett pedagogiskt förhållningssätt grundat på plats, innehåll och sätt att lära sig på. Inlärningen gynnas av att man växlar mellan autentiska situationer och reflektioner kring dessa. Innehållet i undervisningen bygger på det som finns på den aktuella platsen. Det pedagogiska arbetet bedrivs omväxlande i natur, klassrum och närmiljö, vilket ökar elevernas förståelse. Varje klass på Ängås Skola F-3 arbetar ute minst en dag per vecka. Ofta bygger en praktisk lektion ute på ett tidigare genomgånget teoretiskt moment som ägt rum inne. Detta kan sedan följas upp inomhus.

Pedagogiken lämpar sig för vilket ämne som helst. Till att börja med är det enkelt att starta med de yngsta eleverna och utöva praktisk matematik. Hur mycket blir två kottar plus tre pinnar? Hur många är det kvar om jag tar bort en kotte? Inom svenskämnet i de yngre åldrarna kan man bygga bokstäver eller ord av material i naturen. Går det att skapa bokstaven S av fyra olika material? Arbetet i svenskan kan utvecklas till rimord, dikter och texter.

I NO-undervisningen kan vi till exempel studera vattnets kretslopp eller fundera över friktion. Varför går det långsammare i pulkabacken med tefat jämfört med madrass? Vad sjunker och vad flyter i bäcken? Under en lektion i utomhuspedagogik får eleverna användning av alla sina sinnen - se, lukta, smaka, känna och lyssna. Eleverna lär sig samspel, skapar tillsammans och lär av varandra.

Det har blivit en gemytlig tradition att tända en eld när klasserna är ute. Allemansrätt och natur blir självklara ämnen att resonera kring, liksom miljötänk och ekologisk medvetenhet. Många gånger lagar de äppledryck, te, kaffe och något gott mellanmål över elden - såsom korv och bröd, pinnbröd eller soppa. Även egenodlade grönsaker har funnits med som ingredienser sommartid. Ibland äter de även lunch ute.

Alla elever kan inte vara bäst på allt, men alla kan vara bra på något. Under tiden som vi har arbetat med utomhuspedagogik har vi noterat att vissa elever som har svårt att sitta still inne i klassrummet, har betydligt lättare att ta till sig undervisningen när den sker utomhus. Allt passar inte för alla, men genom att variera undervisningen ökar möjligheterna för alla elever att både briljera och lyckas betydligt oftare.

Återställ
Hjälp oss bli bättre