Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ängs brygga, foto.

Ängs brygga

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat

Utvecklande samarbete

Under läsåret 2019 till 2020 startade Bagarevägens förskola undervisning enligt Barnkonventionen. Det handlar om barnens rätt att säga sitt om det som är viktigt för dem när de är på förskolan.

Bilder på de saker som barnen vill förbättra, som sandlåda och rutschkana.

Barnen funderade på hur utemiljön kan utformas utifrån deras tankar och åsikter.

På förskolan startades ett barnråd där barnen undervisades om deras rätt att uttrycka sin mening. Undervisning om att säga sitt om det som var angeläget för barnen på förskolan utgick från artikel 13 i Barnkonventionen. Den anger att varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka åsikter. Samt artikel 31 om att varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

Barnrådet döptes till Utforskarrådet. Barngruppernas tankar lyftes fram genom tre barn som representerade sina hemvists tankar och önskemål. Tillsammans med två pedagoger synliggjordes barnens önskemål om att utforma utemiljön på ett sätt där barnens tankar och åsikter skulle locka till lek och utforskande.

Ett önskemål som lyftes fram var en lekmiljö som var utformad som ett stall med hästar. Ett sådant stall stod högt på barnens önskelista kring utemiljön på Bagarevägens förskola.

Utforskarrådet funderade på hur detta skulle kunna bli verklighet. Fanns det någon som de visste var duktig på att bygga? Barnen kom då på att vaktmästaren Kjell Gyllensten och hans kollega Andreas Sävendal har verktyg och kan fixa det mesta. Barnen från utforskarrådet kontaktade vaktmästarna och överräckte en bild på hur de tänkte sig stallet. Vaktmästarna lyssnade intresserat på barnen, och meddelade att de skulle fundera på om de kunde uppfylla deras önskemål.

Så en dag så står det plötsligt två fina trähästar i var sin spilta på förskolans gård. Lyckan är fullkomlig hos barnen.

Två trähästar som står i sina boxar.

Ett stall på förskolans gård var högst på önskelistan.

Pedagoger och rektor så glada över hur vaktmästarna visat på vikten av att lyssna på barnen om hur de vill påverka sin förskola.

Kjell beskriver sin och Andreas insats med hästarna som så betydelsefull för att skapa en god relation med de yngre barnen. Han menar att om de som vaktmästare kan göra något som uppskattas av barnen och har betydelse för dem när de är små, så medför det förhoppningsvis en god relation och ett ömsesidigt ansvar för att bevara en fin miljö i skolan när de är stora, och att därmed skadegörelse i skolan minskar.

Tack kloka och duktiga Kjell och Andreas, önskar Bagarevägens förskola!

Återställ
Hjälp oss bli bättre