Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen, foto.

Gullholmen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-08-29

Värdegrundsarbete Ängås skola

Värdegrundsarbetet på Ängås sammanfattas i ordet GRETA som står för Glädje, Respekt, Empati, Trygghet och Ansvar.

Vid en station fick gruppen tillsammans i komma fram till ett ord som var positivt för alla i gruppen.

Under två dagar, den första veckan i skolan efter sommarlovet, har Ängås skola F-9 ägnats sig åt konkret värdegrundsarbete. Skolan arbetar alltid med värdegrundsarbetet på olika sätt, men denna vecka har alla 500 elever samtidigt och tillsammans arbetat med detta.

Alla elever från årskurs 1 till årskurs 9 gick runt tillsammans i blandade grupper och besökte olika värdegrundsstationer. 48 grupper med elever inspirerades till olika övningar, lekar, tävlingar, samtal, värderingsövningar och gruppdynamikövningar som leddes av elever från elevrådet tillsammans med ett 50-tal av skolans medarbetare.

Hälften av stationerna var utomhus och hälften var inomhus. Eleverna trivdes, tog arbetet på allvar och engagerade sig ordentligt i övningar och diskussioner.

Utomhusaktiviteterna var olika samarbetsövningar som att kasta boll i ring med olika avstånd för olika åldrar, stationer där laget tillsammans hjälpte och lyfte hela laget genom hinder. Det var olika typer av hinder med olika svårighetsgrad, exempelvis kunde de små krypa under och de stora hoppa över samma hinder.

Inomhusaktiviteterna var olika värdegrundsövningar som fyra hörn, stå på linje eller byta stolar. Eleverna tog ställning till olika dilemman inom områden som respekt, empati och trygghet. I dessa övningar bidrog alla utifrån sin förmåga. Genom att vara i samma grupp i två dagar skapades en trygghet i gruppen som gjorde att stora tog hand om små och de små fick talutrymme och uppmuntran.

- Just detta att både åk1-elever och åk 9-elever kunde bidra på olika sätt var en genomgående tråd i hela arbetet berättar rektor Susanne Hofling. Det var härligt att se små och stora samverka på olika sätt fortsätter Susanne. Nu har vi lagt värdegrundsgrunden. Nu börjar det riktiga vardagsarbetet med värdegrunden som pågår varje dag hela året.

Den personalgrupp på sju personer som ligger bakom arbetet, och utgör GRETA-gruppen, har gjort ett digert arbete med genomtänkta övningar och lyckad logistik.

Relaterad information

Vid en station gick övningen ut på att tillsammans i gruppen komma fram till ett ord som var positivt för alla i gruppen och som bestod av minst 4 bokstäver. Därefter skulle guppen plocka saker från naturen för att bilda ordet och visa upp för stationsansvarig innan de fick gå vidare. Alla grupper suddade sedan ut sitt ord innan de gick vidare så alla grupper kunde tänka fritt.

Vid en annan station skulle gruppen tillsammans bygga ett så högt stentorn som möjligt på 10 minuter. Efter 10 min kom stationsansvarig och mätte tornet.

- Jag såg att detta skapade ett enormt grupparbete säger Susanne.

Någon hade idéer om bygget, andra hämtade sten, några regisserade, några byggde och andra kom med goda råd. Stora som små - alla kunde bidra på olika sätt.

En övning var bygga ett så högt stentorn som möjligt på 10 minuter.

Återställ
Hjälp oss bli bättre