Äldre

När du blir äldre och känner att tryggheten och säkerheten inte längre är en självklarhet kan olika insatser erbjudas.

För de allra flesta av oss är det tryggt att kunna bo kvar hemma och ha möjlighet att få rå sig själv. Det kan hända att du känner att vissa saker är svåra att klara av på egen hand. Vissa saker behöver du ansöka om hjälp med hos en biståndshandläggare. Vissa saker kräver inte ett beslut hos en biståndshandläggare.

Krav på beslut

Beslut krävs för:

  • Hemtjänst
  • Korttidsplats, växelvård
  • Särskilt boende
  • Trygghetslarm för personer under 80 år
  • Kostnadsfri avlösning
  • Insatser för funktionshindrade enligt LSS.

Beslut krävs inte för:

  • Frivilligverksamhet
  • Anhörigstöd
  • Fixartjänst
  • Trygghetslarm för personer över 80 år.