Anhöriga och frivilliga

För att orka med rollen som anhörigvårdare krävs många gånger både stöttning och hälsobefrämjande insatser.

Att leva nära en annan människa som behöver stöd och vård kan innebära att det egna livsrummet begränsas. Du som anhörig kan behöva stöd för att orka.

Vem är anhörig?

Anhörigstödet är för dig som ger stöd eller vårdar en närstående som har långvarig sjukdom, hög ålder, funktionsnedsättning, missbruk, eller problematik som innefattas av psykisk eller fysisk ohälsa. Den närstående kan vara familjemedlem, släkting eller god vän. Du behöver inte bo med personen för att du ska räknas som anhörig.

Aktiviteter för anhöriga

Tillsammans med frivilliga och föreningar ordnar vi hälsofrämjande aktiviteter och gruppverksamheter.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.