Logotyp

Anhörigstöd, avlösning

Du som vårdar en närstående kan ansöka om kostnadsfri avlösning i hemmet. Utöver kostnadsfri avlösning i hemmet erbjuds informationsträffar och samtalsgrupper för anhöriga.

Du som hjälper en närstående att klara sin vardag kan vara en familjemedlem men också en god vän, släkting eller granne.

Att vårda en närstående ger glädje och mening, men det kan också skapa känslor av oro och trötthet.

Kostnadsfri avlösning

Du kan ansöka om upp till 12 timmar kostnadsfri avlösning per månad. Det innebär att personal från hemtjänsten kommer hem till dig som vårdar en närstående och avlöser dig. Detta för att du ska få möjlighet till egen återhämtning eller att uträtta ärenden.

Hur ansöker du om avlösning?

Du ansöker om avlösning hos handläggare på biståndsenheten som utreder behovet och beslutar om bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL.

Biståndshandläggarna har telefontid klockan 08:30-09:30.

Träffar och aktiviteter för dig som är anhörig

Tillsammans med frivillig föreningar erbjuder anhörigstödet ett brett utbud av aktiviteter, allt från gruppträffar till föreläsningar och hälsofrämjande insatser.

Har du frågor kontakta vår anhörigkonsulent, du ringer vår växel så kopplar de dig till rätt person. Du kan även använda kontaktformuläret högst upp på sidan.

Anhörigvårdarkort

Om du är anhörigvårdare kan ett anhörigvårdarkort vara en säkerhet både för dig och den du hjälper om du råkar ut för akut sjukdom eller olycksfall.

Anhörigvårdarkortet får du kostnadsfritt från kommunens Anhörigkonsulent.

Anhörigvårdarkortet är i visitkortsstorlek och du har det tillsammans med dina ID‐handlingar i plånboken.

Uppgifter på Anhörigvårdarkortet

  • Ditt namn.
  • Namn på den som är beroende av din hjälp.
  • Namn på personer som ska kontaktas och vet vad de ska göra när de blir kontaktade.
  • Information om att kontakta polis om kontaktpersoner inte kan nås.

Tänk på att hålla uppgifterna på kortet aktuella.