Logotyp

Avgifter för vård och omsorg

Din avgift baseras på omfattningen av de insatser du får. En personlig beräkning görs så att du får rätt avgift utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

Avgift tas ut för:

 • hemtjänst
 • boendestöd
 • hemsjukvård
 • trygghetslarm
 • korttidsboende
 • dagverksamhet
 • LSS

Vid förändring av inkomst ska alltid ny avgift beslutas.

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet är det som avgör hur mycket du ska betala per månad i avgifter för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm, korttidsboende och dagverksamhet.

Maxbelopp

Du betalar aldrig mer än 2 574 kronor per månad för kommunal omsorg under 2024. Detta gäller både för dig som bor i eget boende eller har bostad i särskilt boende.

Så här beräknas avgiftsutrymmet:

+ Nettoinkomst
+ Bostadstillägg
- Minimibelopp, (individrelaterad höjning/sänkning)
- Bostadskostnad
= Avgiftsutrymme

Minimibelopp 2024

 • 7 062 kronor per månad för ensamstående och
 • 5 761 kronor per månad och person för sammanlevande makar och sammanboende

Tillägg för hushåll med barn och ungdom

 • 0 - 6 år 45% 2 148 kronor/månad
 • 7 - 10 år 55% 2 626 kronor/månad
 • 11 - 14 år 65% 3 103 kronor/månad
 • 15 - 18 år 70% 3 342 kronor/månad

Avgift tas ut endast om du har positivt avgiftsutrymme, alltså om du har större inkomster, pensioner och bostadsbidrag, än utgifter för hyra och minimibelopp. Har du negativt avgiftsutrymme tas inga avgifter ut för hemtjänst, sjukvård, larm eller eventuell omvårdnadsavgift för korttidsboende.

Du måste alltid betala din hyra och mat.

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Hos Pensionsmyndigheten kan du ansöka om bostadstillägg för pensionärer. Du har även möjlighet att söka äldreförsörjningsstöd om du har låg pension.

Hemtjänstavgifter

Nivå

Antal besök

Kostnad per månad

Procent av maxbeloppet

Nivå 1

1-2 besök per månad

0-900 kronor

35 %

Nivå 2

3-7 besök per månad

0-1 415 kronor

55 %

Nivå 3

8-11 besök per månad

0-1 930 kronor

75 %

Nivå 4

12-20 besök per månad

0-2 316 kronor

90 %

Nivå 5

21 eller fler besök per månad

0-2 574 kronor

100 %

Socialpsykiatri

Boendestöd: Avgiftsfritt de första två månaderna, därefter 300 kr per månad.
Bostad med särskild service: Omsorgsavgift 0 - 2 574 kronor per månad.

Särskilt boende

Avgift för mat är 4 584 konor per månad.
Omsorgsavgift 0 - 2 574 kronor per månad.

Mat och matdistribution

Avgift per levererad portion är 81 kronor.

Korttidsboende

Avgift för mat är 152 kronor per dygn.
Omsorgsavgift 85 kronor per dygn.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Avgift för måltid är 73 kronor per dag.
Avgift för resa, enkelresa är 42 kronor/enkelresa.
Avgift för resor per månad är 815 kronor/månad.

LSS - Korttidsvistelse/Boende i familjehem/Bostad med särskild service för barn och ungdomar

Avgifter måltider för barn och ungdomar

Ålder

Kronor per dygn

0 - 7 år

57 kronor per dygn

8 - 15 år

86 kronor per dygn

16 år och äldre

114 kronor per dygn

Måltid vid LSS-boende

Frukost och kvällsmat 25 kronor per portion.
Lunch och middag 32 kronor per portion.

Daglig verksamhet

Avgift för lunch är 45 kronor per portion.

Trygghetslarm

Avgift för trygghetslarm är 300 kronor per månad.

Hemsjukvård

Avgift för hemsjukvård är 300 kronor per månad.

Parkeringsplats Strandvägen 4

Parkering trygghetsboendet 62 kronor per månad.

Transport av avlidna

Transport av avliden person som har hemsjukvård från hemmet, särskilt boende, LSS-boende eller korttidsenheten till kommunens bårrum på Kaprifolgården utförs av kommunens upphandlade företag. För det uppdraget debiteras dödsboet en kostnad på 2 995 kronor plus moms.