Logotyp

Ängsviken

Ängsviken ligger centralt i Henån nära hamnen och med vacker natur runt hörnet.

Ängsviken, Henån.

På Ängsviken finns det 39 lägenheter fördelat på tre enheter. Kajutan och Vinrankan är äldreboende för dig med stort behov av omvårdnad. Snäckan är ett boende för dig med demenssjukdom. Alla lägenheter har en egen uteplats.

Vi arbetar med en helhetssyn där vi ser till varje människas olika behov.

Telefonnummer:

Enhet

Boendeform

Telefon

Kajutan

Äldreboende

0304-33 43 39

Snäckan

Demensboende

0304-33 48 85

Vinrankan

Äldreboende

0304-33 43 44

Lägenheter

Du möblerar din lägenhet med dina egna möbler. Alla lägenheter är mellan 36-44 kvadratmeter och är utrustade med:

 • ett rymligt hygienutrymme
 • klädkammare/förråd
 • en liten köksdel
 • egen uteplats
 • säng
 • trygghetslarm

Gemensamma utrymmen

På varje enhet finns en gemensam matsal för dig som önskar äta där samt TV- och umgängesrum. Det finns också ett trivselrum, Blåmusslan, som du och dina anhöriga kan låna för till exempel kalas.

Samverkan med boende och anhöriga

Välkomstsamtal

När du flyttar in på Ängsviken hålls ett välkomstsamtal tillsammans med någon av kontaktpersonerna.

Under välkomstsamtalet tar vi bland annat upp hur du vill ha din omsorg, övriga önskemål och praktiska frågor om verksamheten.

Kontaktperson

När du flyttar in på Ängsviken får du två kontaktpersoner i personalgruppen. De har ett särskilt ansvar för dig och är också kontaktpersoner för dina anhöriga. Om du känner att personkemin inte fungerar mellan dig och dina kontaktpersoner, finns möjlighet att byta.

Du som anhörig är viktig!

Du välkomnas att engagera dig i verksamheten. Vi tycker det är viktigt att du som anhörig får vara delaktig. Du är en viktig tillgång.

Kommunens anhörigkonsulent kan bistå med råd och stöd om frågor och funderingar finns.

Värdigt liv och välbefinnande

Det finns en nationell värdegrund i socialtjänstlagen. Den innebär att äldre människor ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Ledorden är:

 • Självbestämmande
 • Meningsfullhet och sammanhang
 • Individanpassning och delaktighet
 • Insatser av god kvalitet
 • Gott bemötande
 • Respekt för privatliv och personlig integritet
 • Trygghet

Välbefinnande innebär att du känner trygghet och meningsfullhet. Detta är en subjektiv upplevelse och kan betyda olika saker för oss alla till exempel att få ha sin tro, kontakt med barnen eller att ha fasta rutiner.

Genomförandeplan

För att vi ska kunna leva upp till värdegrunden upprättar kontaktpersonen, du själv och dina anhöriga tillsammans en genomförandeplan där det står hur du vill ha din hjälp.

Vi har alla olika behov. Tveka inte att ta upp småsaker för det är oftast det lilla som är viktigast. Kom ihåg att vi är till för dig. Du erbjuds också att i en så kallad levnadsberättelse beskriva dina vanor och intressen.

Både genomförandeplanen och levnadsberättelsen är viktiga verktyg som vi använder i vårt arbete för att skapa trivsel och för att kunna ge dig hjälp på det sätt du önskar.

Aktiviteter

På Ängsviken anordnas aktiviteter av olika slag för att främja gemenskapen i vardagen. Aktiviteterna varierar och anpassas till dina intressen och förmågor.

Exempel på aktiviteter:

 • bakning
 • bollkastning
 • bowling
 • gudstjänst
 • promenader
 • parcykling
 • bingo
 • gemensamma högtidsmåltider
 • träna på gymmet
 • sångstunder

Vi firar högtider och anordnar ibland underhållning. Som anhörig är du välkommen att delta i aktiviteter och underhållning. Vi samarbetar bland annat med kommunens anhörigkonsulent, Orust handräckning och Svenska kyrkan.

Kost och måltider

Frukost lagar vi på plats i köket på respektive enhet. Lunch och middag får vi från Kaprifolgårdens kök. Önskar du, så serveras det kaffe på förmiddag och eftermiddag varje dag. Senare på kvällen serveras det även kaffe eller te med smörgås.

Du som är anhörig och andra besökande har möjlighet att beställa mat när ni besöker Ängsviken.

Personal

På Ängsviken arbetar kunniga och erfarna undersköterskor och vårdbiträden med service och omsorg dygnet runt. Alla enheter har sin egen personalgrupp men vi hjälps åt mellan de olika enheterna när det behövs.

Vi har regelbunden kontakt med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Kvalitet

Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. För det behövs konkreta metoder och verktyg i omsorgsarbetet.

Kvalitetsregister

På Ängsviken arbetar vi med de nationella kvalitetsregistren Senior alert och BPSD (beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom) för att kunna förebygga trycksår, fall, undernäring och lindra symptom vid demenssjukdom.

Team-möten

För att kunna tillgodose dina behov på bästa sätt har vi team-möten. På dessa möten deltar

 • omvårdnadspersonal
 • sjuksköterska
 • arbetsterapeut
 • fysioterapeut
 • enhetschef

Uppföljning och utveckling

Vi följer upp och utvecklar verksamheten bland annat genom att delta i nationella brukarundersökningar.

Vi arbetar hela tiden med förbättringar i verksamheten. Till exempel genom att få synpunkter från dig som hyresgäst och dina anhöriga men även med hjälp av personalens erfarenheter vilket gör att vi tillsammans kan utveckla verksamheten.