Logotyp

Biståndsbedömt trygghetsboende

Biståndsbedömt trygghetsboende är en boendeform med anpassade lägenheter för dig som är äldre och behöver stöd och hjälp i boendet.

Ökad trygghet och gemenskap

Ett biståndsbedömt trygghetsboende är avsett för dig vars omvårdnadsbehov understiger heldygnsvård. Skillnaden mellan ordinärt boende och biståndsbedömt trygghetsboende är att du får möjlighet att komma till ett boende där du bland annat kan ta del av gemensamma måltider och aktiviteter. Den här boendeformen kan hjälpa dig att bryta oönskad isolering och öka din känsla av trygghet.

De behov av hjälp med service- eller omsorgsinsatser som du har tillgodoses i form av hemtjänst som du ansöker om hos kommunens biståndshandläggare.

Om du känner att ett biståndsbedömt trygghetsboende kan vara något för dig så är du välkommen att lämna in din ansökan till kommunens biståndshandläggare. Biståndshandläggaren gör sedan en behovsprövning för att utreda dina behov och hur vi bäst kan ge dig det stöd du behöver.

På stiftelsen Orustbostäders webbplats kan du läsa mer om andra former av lägenheter på Orust.