Logotyp

Fyrklövern

Fyrklövern ligger vackert och centralt i Svanesund med närhet till affär och restaurang, och inte långt från havet. Boendet har en trevlig utemiljö med en fin innergård och en liten promenadslinga runt huset.

Innergård med gräsmatta och stenlagd gång.

Fyrklöverns fina innergård.

Det finns 32 lägenheter i markplan uppdelat på tre avdelningar. Björkdungen och Skogsbrynet är boenden för personer med demenssjukdom. Solängen är fördelat på två enheter, en för äldre och en för socialpsykiatri.

Fyrklövern har driftsformen intraprenad. Det innebär att vi som arbetar på Fyrklövern är med och tar ansvar för bland annat ekonomi och planering.

På Fyrklövern arbetar vi med en helhetssyn där vi ser till varje människas olika behov. Vi vill leva nära naturen och har goda möjligheter till utevistelse.

Det bor två katter hos oss, Maysan och Lilleman, som förgyller vår tillvaro. På sommaren bor här också några hönor.

Telefonnummer

Avdelning

Boendeform

Telefon

Björkdungen

Demensboende

0304-33 45 35

Skogsbrynet

Demensboende

0304-33 45 36

Solängen

Äldreboende Socialpsykiatri

0304-33 45 37

0304-33 45 79

Lägenheter

Alla lägenheter har normal boendestandard och är mellan 30 och 33 kvadratmeter. Lägenheten möblerar du med egna möbler.

Samtliga lägenheter är utrustade med

 • säng
 • rymligt hygienutrymme
 • egen uteplats
 • en liten köksdel
 • på Björkdungen finns även tvättmaskin och torktumlare i lägenheterna

Gemensamma utrymmen

Varje avdelning har en egen matsal där du kan äta tillsammans med övriga hyresgäster om så önskas. På Björkdungen och Skogsbrynet finns också ett TV- och umgängesrum. Ett gemensamt samlingsrum finns att låna för till exempel kalas.

Värdigt liv och välbefinnande

Socialtjänstlagen beskriver att omsorgen om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (5 kap, 4§ Socialtjänstlagen 2001:453). Det är en värdegrund som ska genomsyra vårt arbete.

Ledorden är

 • Självbestämmande
 • Meningsfullhet och sammanhang
 • Individanpassning och delaktighet
 • Insatser av god kvalitet
 • Gott bemötande
 • Respekt för privatliv och personlig integritet
 • Trygghet

Levnadsberättelse och genomförandeplan

En levnadsberättelse beskriver vad som är viktigt för dig och vilka vanor och intressen du har. Denna kan vara ett bra hjälpmedel för att ge dig en så bra omsorg som möjligt.

För att vi ska kunna leva upp till värdegrunden upprättar kontaktpersonen, du och dina anhöriga tillsammans en genomförandeplan. Syftet med genomförandeplanen är att se till att du får det stöd och den hjälp som du behöver.

Både genomförandeplanen och levnadsberättelsen är viktiga i vårt arbete för att kunna ge rätt stöd och hjälp.

Vardagen på Fyrklövern

Vi strävar efter att tillvaron ska vara så meningsfull, begriplig och hanterbar som möjligt i allt som hör till vardagen. Den ska även förgyllas med olika typer av aktiviteter. Det kan vara gemensamma eller enskilda aktiviteter efter intresse och förmåga.

Exempel på gemensamma aktiviteter

 • allsång
 • promenader
 • gudstjänst med kyrkkaffe
 • gåtor och ordspråk
 • plantera och odla
 • bakning
 • cykling
 • högläsning
 • bingo

Vi firar högtider och anordnar ibland underhållning. Som anhörig är du välkommen att delta i aktiviteter och underhållning.

Kost och måltider

Frukost lagas varje morgon på respektive avdelning. Middag och kvällsmat får vi från Kaprifolgårdens kök. Förutom dessa måltider serveras mellanmål eller fika på för- och eftermiddag. På kvällen erbjuds du smörgås och te eller kaffe.

Du som besökande har möjlighet att beställa mat vid ditt besök på Fyrklövern.

Personal

På Fyrklövern arbetar kunnig och erfaren personal och de finns tillgängliga under hela dygnet. Alla avdelningar har sin egen personalgrupp men vi hjälps åt mellan de olika avdelningarna när det behövs.

Teamarbete

För att kunna tillgodose de boendes behov på bästa sätt tar vi hjälp av flera professioner. Vi har tät kontakt med vår sjuksköterska. Även arbetsterapeut, fysioterapeut och läkare är knutna till Fyrklövern och bistår med sina särskilda kompetenser vid behov.

Kvalitet

Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. För det behövs konkreta metoder och verktyg i omsorgsarbetet.

Kvalitetsregister

På Fyrklövern arbetar vi med nationella kvalitetsregister, Senior alert och BPSD (beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom).

Senior alert används bland annat för att främja munhälsa och förebygga trycksår, fall och undernäring.

BPSD syftar till att lindra symtom, minska lidande och öka livskvaliteten vid demenssjukdom.

Uppföljning och utveckling

Vi följer upp och utvecklar verksamheten bland annat genom att delta i nationella brukarundersökningar.

Vi arbetar hela tiden med förbättringar i verksamheten. Till exempel genom att få synpunkter från boende och anhöriga eller närstående men även med hjälp av personalens erfarenheter vilket gör att vi tillsammans kan utveckla verksamheten.