Logotyp

Gullvivan

Gullvivan ligger centralt i Henån på Kaprifolvägen, bakom Kaprifolgården. I samma hus finns vårdcentral och folktandvård.

Gullvivans äldreboende i Henån

Gullvivan är ett boende för personer med demenssjukdom och är placerad i marknivå runt den soliga innergården. Boendet har 30 stora moderna lägenheter uppdelat på två avdelningar. Alla boende har tillgång till den gemensamma innergården.

Telefonnummer

Enhet

Boendeform

Telefonnummer

Gullvivan 1-2

Demensboende

0304-33 48 61

0304-33 48 62

Gullvivan 3-4

Demensboende

0304-33 48 63

0304-33 46 53

Samverkan med boende och anhöriga

Välkomstsamtal

När du flyttar in på Gullvivan erbjuds du och dina anhöriga ett välkomstsamtal tillsammans med någon av kontaktpersonerna, enhetschef och ibland också omvårdnadsansvarig sjuksköterska.

Under välkomstsamtalet tar vi bland annat upp hur du vill ha din omsorg, övriga önskemål och praktiska frågor om verksamheten.

Kontaktperson

Du som flyttar in på Gullvivan får en ordinarie och en vice kontaktperson i personalgruppen. De har ett särskilt ansvar för dig och är även kontaktpersoner för dina anhöriga. Om du känner att personkemin inte fungerar mellan dig och dina kontaktpersoner, finns möjlighet att byta.

Du som anhörig är viktig!

Du välkomnas att engagera dig i verksamheten. Vi tycker att det är viktigt att du som anhörig får vara delaktig i din närståendes vardag. Du är en viktig tillgång.

Värdigt liv och välbefinnande

I Socialtjänstlagen står det att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (5 kap, 4§ Socialtjänstlagen 2001:453). Det är en värdegrund som ska genomsyra vårt arbete.

Ledorden är:

 • Självbestämmande
 • Meningsfullhet och sammanhang
 • Individanpassning och delaktighet
 • Insatser av god kvalitet
 • Gott bemötande
 • Respekt för privatliv och personlig integritet
 • Trygghet

Välbefinnande innebär att den äldre känner trygghet och meningsfullhet. Detta är en subjektiv upplevelse och kan betyda olika saker för oss alla.

Genomförandeplan och levnadsberättelse

För att vi ska kunna leva upp till värdegrunden upprättar kontaktpersonen, du och dina anhöriga tillsammans en genomförandeplan där det står hur du vill ha din hjälp.

Vi har alla olika behov. Tveka inte att ta upp småsaker för det är oftast det lilla som är viktigast. Kom ihåg att vi är till för dig. Du erbjuds också att i en så kallad levnadsberättelse beskriva dina vanor och intressen. Både genomförandeplanen och levnadsberättelsen är viktiga verktyg som vi använder i vårt arbete för att skapa trivsel och för att kunna ge dig hjälp på det sätt du önskar.

Måltider

Frukost lagar vi på plats i köket på respektive enhet. Middag och kvällsmat får vi från Kaprifolgårdens kök. Om du önskar så serveras det kaffe på förmiddagen och på eftermiddagen varje dag. Senare på kvällen serveras kaffe och te med smörgås.

Du som är anhörig eller besökare har möjlighet att beställa mat när du besöker Gullvivan.

Lägenheten

I alla lägenheter finns:

 • ett rymligt hygienutrymme
 • garderober
 • en liten köksdel
 • säng

Lägenheten möblerar du med dina egna möbler.

På varje enhet finns en gemensam matsal samt TV- och umgängesrum.

Aktiviteter

På Gullvivan anordnas aktiviteter av olika slag för att främja gemenskapen i vardagen. Aktiviteterna varierar och anpassas efter dina intressen och förmågor.

Exempel på aktiviteter:

 • gemensamt eftermiddagskaffe
 • bakning
 • bollkastning
 • högläsning
 • gudstjänst
 • sångstunder

Vi firar högtider och anordnar ibland underhållning. Som anhörig är du välkommen att delta i aktiviteter och underhållning.

Personal

På Gullvivan arbetar kunnig och erfaren personal och service och omsorg finns att tillgå dygnet runt. Alla enheter har sin egen personalgrupp men de hjälps åt mellan de olika enheterna när det behövs.

Vid behov finns det möjlighet till regelbunden kontakt med sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och läkare.

Kvalitet

Det behövs konkreta metoder och verktyg i omsorgsarbetet för att vi ska kunna ha en hög kvalitet i verksamheten.

Kvalitetsregister

På Gullvivan arbetar vi med de nationella kvalitetsregistren Senior alert och BPSD (beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom).

Senior alert används bland annat för att främja munhälsa och förebygga trycksår, fall och undernäring.

BPSD syftar till att lindra symtom, minska lidande och öka livskvaliteten vid demenssjukdom.

Team-möten

För att kunna tillgodose dina behov på bästa sätt finns möjlighet att ha team-möten. På dessa möten deltar

 • omvårdnadspersonal
 • sjuksköterska
 • arbetsterapeut
 • fysioterapeut
 • enhetschef

Uppföljning och utveckling

Vi följer upp och försöker utveckla verksamheten bland annat genom de brukarundersökningar som görs med jämna mellanrum. Vi arbetar hela tiden med förbättringar i verksamheten och det är genom att få synpunkter från dig som hyresgäst och dina anhöriga samt personalens erfarenheter som vi tillsammans kan utveckla verksamheten.