Logotyp

Kaprifolgården

Kaprifolgården ligger centralt i Henån på Åvägen. Boendet har en trivsam miljö med innerträdgård och stora altaner till varje enhet.

Rött tegelhus.

Kaprifolgården i Henån.

Det finns 36 lägenheter uppdelat på fyra enheter. Alla fyra enheterna på Kaprifolgården, Aspen, Kastanjen, Lönnen och Linden är för dig med demenssjukdom.

Kaprifolgården har driftsformen intraprenad. Det innebär att medarbetarna är mer delaktiga i arbetet med planering och ekonomi.

Telefonnummer

Enhet

Boendeform

Telefon

Aspen

Demensboende

0304-33 42 75

Kastanjen

Demensboende

0304-33 42 76

Linden

Demensboende

0304-33 42 81

Lönnen

Demensboende

0304-33 42 79

Lägenheter

Samtliga lägenheter har normal boendestandard. På varje enhet finns en gemensam matsal samt TV- och umgängesrum. I alla lägenheter finns ett trygghetslarm.

Lägenheterna är utrustade med:

 • säng
 • rymligt hygienutrymme med tvättmaskin och torktumlare
 • en liten köksdel

Samverkan med boende och anhöriga

Välkomstsamtal

När du flyttar in på Kaprifolgården erbjuds du och dina anhöriga ett välkomstsamtal tillsammans med någon av kontaktpersonerna, enhetschef och ibland också omvårdnadsansvarig sjuksköterska.

Under välkomstsamtalet tar vi bland annat upp hur du vill ha din omsorg, övriga önskemål och praktiska frågor om verksamheten.

Kontaktperson

Du som flyttar in på Kaprifolgården får en kontaktperson i personalgruppen. Kontaktpersonen är den som har ett särskilt ansvar för dig och också den som har kontakt med dina anhöriga. Om du känner att personkemin inte fungerar mellan dig och din kontaktperson, finns möjlighet att byta.

Du som anhörig är viktig!

Du välkomnas att engagera dig i verksamheten. Vi tycker det är viktigt att du som anhörig får vara delaktig. Du är en viktig tillgång, särskilt vid en demenssjukdom.

Kommunens anhörigkonsulent kan bistå med råd och stöd om frågor och funderingar finns.

Värdigt liv och välbefinnande

Det finns en nationell värdegrund i socialtjänstlagen. Den innebär att äldre människor ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Ledorden är

 • Självbestämmande
 • Meningsfullhet och sammanhang
 • Individanpassning och delaktighet
 • Insatser av god kvalitet
 • Gott bemötande
 • Respekt för privatliv och personlig integritet
 • Trygghet.

Välbefinnande innebär att du känner trygghet och meningsfullhet. Detta är en subjektiv upplevelse och kan betyda olika saker för oss alla till exempel att få ha sin tro, kontakt med barnen eller att ha fasta rutiner.

Genomförandeplan

För att vi ska kunna leva upp till värdegrunden upprättar kontaktperson, du och dina anhöriga tillsammans en genomförandeplan där det står hur du vill ha din hjälp.

Vi har alla olika behov. Tveka inte att ta upp småsaker för det är oftast det lilla som är viktigast. Kom ihåg att vi är till för dig. Du erbjuds också att i en så kallad levnadsberättelse beskriva dina vanor och intressen.

Både genomförandeplanen och levnadsberättelsen är viktiga verktyg som vi använder i vårt arbete för att skapa trivsel och för att kunna ge dig hjälp på det sätt du önskar.

Aktiviteter

På Kaprifolgården anordnas aktiviteter av olika slag för att främja gemenskapen i vardagen. Aktiviteterna varierar och anpassas till dina intressen och förmåga.

Exempel på aktiviteter:

 • gemensamt eftermiddagskaffe
 • ordspråkslek
 • bakning
 • bollkastning
 • högläsning
 • gudstjänst
 • promenader
 • sittgympa
 • bingo
 • sångstunder.

Vi firar högtider och anordnar ibland underhållning. Som anhörig är du välkommen att delta i aktiviteter och underhållning. Vi samarbetar bland annat med kommunens anhörigkonsulent, Orust handräckning och Svenska kyrkan.

Kost och måltider

Frukost tillagas på varje avdelning. Lunch och middag får vi från Kaprifolgårdens kök. Om du är morgonpigg så kan du få en smoothie innan frukost. Önskar du, så serveras det kaffe på förmiddag och eftermiddag varje dag. Senare på kvällen serveras det även kaffe och te med smörgås.

Anhöriga och andra besökande har möjlighet att beställa mat när de besöker Kaprifolgården.

Personal

På Kaprifolgården arbetar kunnig och erfaren personal och service och omsorg finns att tillgå dygnet runt. Alla enheter har sin egen personalgrupp men vi hjälps åt mellan de olika enheterna när så behövs.

Vid behov finns det möjlighet till regelbunden kontakt med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Fotvårdare kommer regelbundet till Kaprifolgården.

Kvalitet

Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. För det behövs konkreta metoder och verktyg i omsorgsarbetet.

Kvalitetsregister

På Kaprifolgården arbetar vi med de nationella kvalitetsregister Senior alert och BPSD (beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom) för att kunna förebygga, trycksår, fall, undernäring och lindra symptom vid demenssjukdom.

Team-möten

För att kunna tillgodose dina behov på bästa sätt har vi team-möten. På dessa möten deltar:

 • omvårdnadspersonal
 • sjuksköterska
 • arbetsterapeut
 • fysioterapeut
 • enhetschef

Uppföljning och utveckling

Vi följer upp och utvecklar verksamheten bland annat genom att delta i nationella brukarundersökningar.

Vi arbetar hela tiden med förbättringar i verksamheten. Till exempel genom att få synpunkter från dig som hyresgäst och dina anhöriga men även med hjälp av personalens erfarenheter vilket gör att vi tillsammans kan utveckla verksamheten.