Logotyp

Boenden för personer med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan bo i en egen bostad, kan du ansöka om en bostad med särskild service.

Bostad med särskild service för vuxna

Det finns olika boendeformer för dig som får stöd enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Syftet med boendet är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Du får stöd och hjälp med det du behöver utifrån dina behov och önskemål. Det gäller även insatser som utförs eller delegeras av hälso- och sjukvårdspersonal.

Gruppbostad

För dig som har stora omvårdnads- och tillsynsbehov kan en gruppbostad vara rätt boende. En gruppbostad består av ett mindre antal lägenheter och det finns tillgång till personal dygnet runt. Det finns ett gemensamt kök och vardagsrum på gruppbostaden.

Vi har fem gruppbostäder i kommunen:

  • Ekelyckan
  • Kaprifolvägen
  • Ringseröd
  • Skansvägen
  • Styrmansvägen

Servicebostad

En servicebostad är ett mellansteg mellan gruppbostad och vanligt boende. Du bor i en egen lägenhet och har tillgång till personal hela dygnet. Personalen utgår från en lokal som finns i samhället eller området där din servicebostad finns.

Vi har ett serviceboende i kommunen:

  • Knutshöjden

Annan särskilt anpassad bostad

Särskilt anpassad bostad innebär att kommunen anvisar en bostad som har viss grundanpassning. Det ingår inte någon personal i denna boendeform, inte heller omvårdnad och fritids- eller kulturaktiviteter.

Om du som bor i en särskilt anpassad bostad har behov av stöd och service kan det kombineras med andra insatser som personlig assistans, ledsagning eller hemtjänst.

Bostad med särskild service för barn och ungdom

Du som är barn eller ungdom och har ett stort behov av omvårdnad och behöver bo utanför föräldrahemmet kan bo i en bostad med särskild service för barn och ungdom.

Det finns två olika alternativ av bostad med särskild service för barn och ungdomar.

1. Ett boende där du bor tillsammans med ett litet antal barn eller ungdomar i ett boende där du får den hjälp du behöver av personal.

2. Familjehem vilket innebär att du bor i en annan familj än din egna.

Ansökan

Du ansöker om bostad med särskild service enligt LSS genom att ta kontakt med LSS-handläggare via kommunens Kontaktcenter.