Bostadsanpassning

Har du långvarig eller bestående funktionsskillnad kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag för att anpassa din permanentbostad.

En stålramp går upp mot en dörr.

En ramp kan underlätta.

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag för dig som har en funktionsskillnad.

Med bostadsanpassningsbidraget kan du göra anpassningar som är nödvändiga för att din bostad ska fungera i ditt dagliga liv. Till exempel att ta bort trösklar, ta bort badkaret, bredda en dörr eller ordna en ramp vid entrén.

Bidraget är avsett att underlätta för dig att

  • förflytta dig i bostaden
  • sova
  • sköta hygien
  • laga mat
  • ta dig in och ut ur bostaden.

Om du flyttar till en ny bostad är det viktigt att du väljer en bostad som är lämplig med tanke på dina behov. Möjligheten att få bidrag för anpassning vid flytt till en ny bostad är begränsad.

Gör din ansökan

Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter och att du bifogar de intyg och bilagor som krävs för att vi ska kunna handlägga din ansökan.

En komplett ansökan innehåller följande handlingar

  • Komplett ifylld ansökan.
  • Intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.
  • Kopia av fastighetsägarens skriftliga medgivande till anpassningen.
  • Kopia av kostnadsberäkning, offert.
  • Åtgärdsprogram vid mer omfattande åtgärder. Vid behov ritning och teknisk beskrivning över utformning.

Om din ansökan inte är komplett kommer vi att skicka tillbaka den till dig för komplettering.

Vill du få hjälp med din ansökan kontaktar du vår handläggare.

Om beslutet blir att du inte får bidrag, får du information om hur du kan överklaga beslutet.

Vem och för vad?

När du ansöker om kontantbidrag förekommer flera olika aktörer i ditt ärende och alla har olika roller.

I figuren nedan kan du se vem som gör vad i ditt ärende om bostadsanpassningsbidrag.

Vem gör vad. Beskrivning av rollerna i ett ärende om bostadsanpassningsbidrag, kontantbidrag. Klicka på bilden för att få den i ett större format. Boverket / Altefur Development

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till dig personligen oavsett om du äger din bostad eller bor i en hyres- eller bostadsrätt.

Vår handläggare beslutar om vad du kan få bidrag till.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas som ett kontantbidrag.

Du tar in offerter, beställer arbetet och ansvarar för att få det utfört. Fakturan för arbetet skickas till dig och det är ditt ansvar att den blir betald.

Reparation, service och besiktning

Om du tidigare har fått bidrag till bostadsanpassningsutrustning kan du ansöka om bidrag till att reparera utrustningen om den gått sönder.

En del utrustning behöver regelbunden service och besiktning för att få användas. Till sådan utrustning hör trapphissar.

För mer information om vad som gäller kan du kontakta vår handläggare av bostadsanpassningsbidrag.

Återställningsbidrag

Fastighetsägare kan ansöka om och i vissa fall få bidrag till återställning av åtgärder som bekostats med stöd av bostadsanpassningsbidrag.

För mer information kontakta vår handläggare av bostadsanpassningsbidrag.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.