Hjälpmedel

Om du har en funktionsnedsättning så kan hjälpmedel vara en förutsättning för att kunna leva ett mer självständigt liv.

Arbetsterapeut eller fysioterapeut bedömer behovet och provar ut hjälpmedel. Hjälpmedlen får du låna kostnadsfritt. De ska inte lånas ut eller överlåtas till någon annan.

Om ditt behov av hjälpmedel inte omfattas av hälso- och sjukvårdens ansvar får du själv köpa ditt hjälpmedel.

Hjälpmedel för syn och hörsel

Har du svårt att klara vardagen på grund av syn- eller hörselnedsättning och önskar hjälpmedel. Kontakta din vårdcentral för remiss till Västra Götalandsregionens syn- eller hörselverksamhet.

Ansökan

Du ansöker om kommunal hälso- och sjukvård i form av rehabiliteringsinsatser via din vårdcentral. Därefter är det kommunens arbetsterapeut eller fysioterapeut som bedömer behovet.

Du blir utskriven ur den kommunala hälso- och sjukvården om eller när dina behov upphör.

Avgift för hemsjukvård

Avgift för dig som har kommunal hälso- och sjukvård är samma, oavsett hur många insatser du har.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.