Logotyp

Dödsfall och begravning

Svenska Kyrkan har hand om begravning för alla personer oavsett religionstillhörighet. För den som inte tillhör Svenska Kyrkan har länsstyrelsen utsett ett begravningsombud. Begravningsceremonin kan genomföras borgerligt av en utsedd begravningsförrättare.

Fyra tända ljus på rad.

Alla betalar begravningsavgift oavsett om de är medlemmar i Svenska kyrkan eller inte. Medlemmar i Svenska Kyrkan betalar en kyrkoavgift via skattsedeln, som innefattar begravningsavgiften. Är du inte medlem betalar du endast begravningsavgiften. Den som inte är medlem i Svenska kyrkan har inte rätt till Svenska kyrkans begravningsceremoni men det kan hållas en ändå.

Begravningslagen reglerar gravsättning och kremering, vilket enkelt uttryckt betyder att gravsättning måste ske - men det finns inget begravningstvång.

Hur ni väljer att ta avsked är ett helt privat beslut. Lagen säger att den avlidnes önskan bör iakttas. När det finns uttryckt en vilja om hur begravning och avskedstagande ska utformas finns det stor frihet att utforma avskedet enligt det önskade. Ni kan även välja bort avskedet helt.

Borgerlig begravningsförrättare

När det finns en önskan om begravning eller avskedstagande utan kyrkans ordning, bör det vara med en borgerlig begravningsförrättare, officiant eller mötesledare.

Avsked kan tas i kyrka, kapell, samlingssal eller annan lokal, i hemmet inomhus eller utomhus. Den enda inskränkning lagen anger är att vid sådana tillfällen må intet förekomma som strider mot förrättningens helgd och allvarliga innebörd.

Kontaktuppgift till aktuell begravningsförrättare hittar du längre ner på sidan, under relaterad information.

Begravningsombud

Svenska kyrkan har hand om begravning för alla oavsett trostillhörighet. För de personer, som inte tillhör Svenska kyrkan har länsstyrelsen utsett ett begravningsombud. Begravningsombudet ska bevaka intressen när det till exempel gäller begravningsavgift, utformning av nya gravplatser med mera.

I begravningsombudets uppdrag ingår att informera den som inte tillhör Svenska kyrkan om hur begravningsverksamheten är organiserad och utförs för den som inte är medlem i Svenska Kyrkan. I uppdraget ingår även att hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska kyrkan och andra berörda parter.

Ombudet ska också tillstyrka eller avstyrka kyrkans förslag till begravningsavgift.

Kontaktuppgift till aktuellt begravningsombud hittar du längre ner på sidan, under relaterad information.