Dödsboanmälan

Under vissa förutsättningar kan en dödsboanmälan från socialnämnden ersätta en bouppteckningshandling. Så är fallet om det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet och tillgångarna inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet.

När en person avlider ska normalt en bouppteckning göras inom tre månader från dödsfallet och därefter insändas till Skatteverket för registrering. Begravningsbyråer och de flesta banker åtar sig bouppteckningsärenden.

  • En dödsboanmälan bör göras så snart som möjligt och helst inom två månader från dödsfallet.
  • Om den avlidne var gift eller registrerad partner ska den avlidnes andel i det gemensamma giftorättsgodset beaktas. Det är socialnämnden i den kommun där den avlidne var bosatt som gör en dödsboanmälan.

Viktiga punkter att tänka på

  • Den avlidne ska ha varit folkbokförd i kommunen.
  • Räkningar som gäller dödsboet ska inte betalas förrän dödsboanmälan är klar.
  • Finns räkningar som betalas via autogiro ska dessa stoppas.
  • Finns fullmakt upphör denna att gälla vid dödsfall.

För information och hjälp med utredning av dödsboanmälan, kontakta mottagningstelefonen via kommunens växel.

Telefontid för mottagningstelefonen är:

Måndag till torsdag klockan 10:00 till 16:30, lunchstängt 12:00 till 12:30

Fredag klockan 10:00 till 15:30, lunchstängt 12:00 till 12:30

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.