Ekonomi och ekonomiskt stöd

Ibland behövs det stöd och hjälp i frågor som rör den egna ekonomin. Vi kan hjälpa till på flera olika sätt.

Alla kan under kortare eller längre perioder i livet hamna i ekonomiska svårigheter. Det kan innebära att du behöver hjälp och stöd i frågor som rör din ekonomi.

Om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.

Få stöd och rådgivning

Går din ekonomi inte ihop? Vår budget- och skuldrådgivare ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning på din situation. Vi har gemensam budget- och skuldrådgivning med Tjörns och Stenungsunds kommuner. Kontoret finns i Stenungsund.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.