Logotyp

God man, förvaltare, förmyndare

Reglerna i föräldrabalken om godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap är till skydd för den enskilde eller barnet. Allt som görs inom dessa uppdrag ska ha den enskildes eller barnets bästa för ögonen.

Vi delar handläggare med Tjörn, Stenungsund och Lilla Edets kommuner. Överförmyndarverksamheten finns i Stenungsunds kommunhus. Du bokar besök i förväg.