Logotyp

Misstanke om barn som far illa

Om du är orolig för att ett barn eller en ungdom far illa bör du anmäla det till Socialtjänsten.

Du gör då en så kallad orosanmälan. Du kan ringa, skicka mail eller skriva brev för att komma i kontakt med Socialtjänsten.

Du behöver inte veta säkert att något är fel för att göra en orosanmälan, det räcker att du misstänker att något är fel eller att du är orolig för barnet eller ungdomen. Är du tveksam till om du ska anmäla eller inte kan du fråga om råd kring hur du ska göra utan att nämna vem det gäller. Om du har akut oro, ring och anmäl omgående.

Du kan vara anonym när du gör din anmälan, Socialtjänsten ska ändå ta hand om din anmälan. Tänk på att du inte först kan uppge ditt namn och sedan ändra det till att vara anonym. Socialtjänsten måste uppge ditt namn till vårdnadshavare för barnet du är orolig för.

Misstänker du att ett barn eller en ungdom utsätts för övergrepp bör du anmäla det till Polisen och Socialtjänsten. Vid pågående brott mot barn ska du alltid ringa 112.

Personals skyldighet enligt lag att anmäla

Arbetar du med barn och ungdomar eller kommer i kontakt med barn och ungdomar i din yrkesverksamhet? Då är du skyldig att anmäla misstanke om att barn far illa till Socialtjänsten.

Du måste inte ha konstaterat att barnet far illa, det räcker med att du misstänker att det är så. Socialtjänsten har alltid utredningsansvaret. Gäller det att barnet kan vara utsatt för brott av vårdnadshavare är det viktigt att du inte pratar om dina misstankar med vårdnadshavare innan du anmäler.

Du som yrkesmässigt arbetar med barn kan ringa till Socialtjänsten för att få råd och stöd kring hur du ska göra, en så kallad anonym konsultation. Kontakta 1:e socialsekreterare på IFO Barn och unga enligt rutin för samverkan.