Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt att få stöd och service för att få möjlighet att leva som andra och aktivt ta del i samhället.

Insatser

Våra insatser ska präglas av respekt för den enskilde och bygga på inflytande och medbestämmande.

Insatserna regleras i:

  • lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
  • socialtjänstlagen, SoL
  • hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.