Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt att få stöd och service för att få möjlighet att leva som andra och aktivt ta del i samhället.

Insatser

Våra insatser ska präglas av respekt för den enskilde och bygga på inflytande och medbestämmande.

Insatserna grundar sig på:

  • lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
  • socialtjänstlagen, SoL
  • hälso- och sjukvårdslagen, HSL