Psykisk funktionsnedsättning

Du som har en psykisk funktionsnedsättning som ger dig svårigheter i din vardag kan få stöd från kommunen.

Vilket stöd kan du få?

Du kan få stöd i form av exempelvis boendestöd, sysselsättning eller Personligt ombud. Stödet beviljas utifrån Socialtjänstlagen (SoL).