Logotyp

Vilket stöd kan du få?

Hjälp och stöd för vissa personer med funktionsnedsättning.

Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Det är dina förutsättningar och ditt behov av hjälp och stöd som ligger till grund för utredning och beslut.

Hur du ansöker om stöd

Ansökan kan vara muntlig eller via e-tjänsten, se länk nedan. Kontakta LSS-handläggaren via kommunens kontaktcenter om du vill ansöka eller vill få råd om hur du ska göra för att ansöka om hjälp.

Utredning

Efter ansökan genomför LSS-handläggaren en social utredning. Utredningen utgör beslutsunderlaget för bedömningen av ditt behov och vilken insats som kan bli aktuell för dig.

Beslut

Efter ansökan och utredning får du ett beslut där det framgår vad du har beviljats. Får du avslag på din ansökan, skickas samtidigt med information om hur du kan överklaga beslutet.

Stödinsatser du kan ansöka om

Från regionen kan du få stöd och rådgivning av till exempel kurator, psykolog, dietist eller arbetsterapeut.

Du kan få personlig assistans om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning och behöver hjälp för att klara dina grundläggande behov. Med grundläggande behov menas vanliga saker som du måste göra varje dag – till exempel att tvätta dig, klä på dig, prata med andra, äta eller gå på toaletten. Det kan också handla om att ha med sig en personlig assistent vid nöjen, kurser eller andra fritidsaktiviteter.

Du måste vara under 66 år för att få personlig assistans.

Stödet är personligt utformat och ges av ett begränsat antal personliga assistenter.

Om du behöver personlig assistans för grundläggande behov i högst 20 timmar per vecka i genomsnitt, ska du ansöka hos din kommun. Har du ett behov som överstiger 20 timmar kan du ansöka hos Försäkringskassan.

Du kan få personlig assistans i olika former:

 • direkt från kommunen
 • i form av ekonomiskt stöd så att du själv kan vara arbetsgivare och anställa assistenter
 • köpa assistans från ett kooperativ eller privat företag.

Ledsagarservice ska ge dig möjlighet att komma ut bland andra människor. Det kan handla om att kunna besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter och kulturlivet, eller bara komma ut på en promenad.

En kontaktpersonen är en medmänniska som kan underlätta för dig att leva ett självständigt liv. Kontaktpersonen har tid för dig och intresse av att vara en god vän och ett stöd för dig i vardagen.

En kontaktperson kan bidra till att minska social isolering, hjälpa dig att delta i fritidsaktiviteter och vara tillsammans med dig medan aktiviteten pågår.

Exempel på saker som kontaktpersonen kan hjälpa dig med:

 • ta en promenad
 • gå på bio, teater idrottsevenemang med mera
 • ta en fika någonstans
 • stötta dig att ta egna initiativ

Du står för dina egna utgifter när du umgås med din kontaktperson. Kontaktpersonen får ersättning för sina utlägg i samband med aktiviteten från kommunen.

Avlösarservice i hemmet innebär att en person kommer hem till dig och ger dig tillfälligt stöd.

Syftet med insatsen är att göra det möjligt för dina föräldrar eller anhöriga som ger dig omvårdnad att få avlösning för att kunna vila, genomföra egna aktiviteter eller göra ärenden utanför hemmet. Det kan till exempel handla om att gå på bio, följa med övriga barn i familjen på deras aktiviteter eller delta i någon kursverksamhet.

Du kan få avlösarservice regelbundet men även vid oförutsedda situationer.

Korttidsvistelse är till för att ge dig med funktionsnedsättning möjlighet till rekreation och miljöombyte och för dig som anhörig att få tillfälle till avlösning i omvårdnadsarbetet.

Korttidsvistelse kan du få:

 • på ett korttidsboende
 • i en annan familj än din egen, så kallad stödfamilj
 • i form av läger

Barn och ungdomar som är över 12 år och har funktionsnedsättning kan ha rätt till tillsyn (fritidsverksamhet) före och efter skoldagen samt under studiedagar och skollov.

Du som är barn eller ungdom och har ett stort behov av omvårdnad och behöver bo utanför föräldrahemmet kan bo i en bostad med särskild service för barn och ungdom.

Det finns två alternativ av bostad med särskild service för barn och ungdomar.

 • Ett boende där du bor tillsammans med ett litet antal barn eller ungdomar där du får den hjälp du behöver av personal.
 • Familjehem vilket innebär att du bor i en annan familj än din egna.

Du som på grund av funktionsnedsättning har behov av ett boende med närvaro av personal kan ha rätt till bostad med särskild service. Det finns tre olika former av bostad med särskild service: gruppbostad, servicebostad eller annan särskilt anpassad bostad.

Gruppbostad

Boendeformen gruppbostad är för dig som har stora omvårdnads- och tillsynsbehov. På en gruppbostad finns det personal dygnets alla timmar. En gruppbostad består av ett mindre antal lägenheter och ett gemensamt kök och vardagsrum.

I Orust kommun finns det fem gruppbostäder:

 • Ekelyckan
 • Kaprifolvägen
 • Ringseröd
 • Skansvägen
 • Styrmansvägen

Servicebostad

Boendeformen servicebostad är ett mellansteg mellan gruppbostad och ett vanligt boende. För dig som bor på en servicebostad så finns det tillgång till en gemensam lokal, där personalen utgår ifrån. Servicebostad innebär att du har en egen lägenhet, du har tillgång till personal som kan ge dig tillsyn och omvårdnad och du får möjlighet att delta i fritidsaktiviteter och kulturella evenemang. Servicelägenheterna kan ligga samlade inom ett visst område eller vara utspridda i samhället.

I Orust kommun finns en servicebostad:

 • Knutshöjden

Annan särskilt anpassad bostad

Särskilt anpassad bostad innebär att kommunen anvisar en bostad som har viss grundanpassning. Det ingår inte någon personal i denna boendeform, inte heller omvårdnad och fritids- eller kulturaktiviteter.

Om du som bor i en särskilt anpassad bostad har behov av stöd och service kan det kombineras med andra insatser som personlig assistans, ledsagning eller hemtjänst.

Du som har en funktionsnedsättning kan erbjudas olika former av arbete och sysselsättning utifrån dina egna förutsättningar.

Daglig verksamhet är främst till för dig som är i yrkesverksam ålder och som saknar arbete eller annan sysselsättning. Verksamheten är öppen dagtid, måndag till fredag.