Logotyp

Invandring och integration

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen ansvarar för mottagande av flyktingar i Sverige. Integrationen sker i samverkan med andra statliga myndigheter och kommuner.

Det är Länsstyrelsen som tecknar överenskommelser med kommunerna om hur många flyktingar varje kommun ska åta sig att ta emot under en viss period.

Statliga bidrag

Vår integrationsverksamhet finansieras med statliga bidrag, som täcker de kostnader som uppstår i samband med integreringen.