Ansvarsfördelning kommun och region

Det övergripande ansvaret för sjukvård har Västra Götalandsregionen.

Kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för personer som oavsett ålder och diagnos inte kan uppsöka vårdcentral för att få hjälp.

Ansvarsfördelning

Kommunen ansvarar för sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut medan regionen ansvarar för läkare och övriga kompetenser. Kommunen och regionen har ett tätt samarbete utefter dina individuella behov.

Ansvaret omfattar:

  • psykiskt funktionsnedsatta personer gällande insatser av stödjande och omvårdande karaktär
  • särskilda boendeformer
  • korttidsboende enligt socialtjänstlagen SoL
  • bostäder med särskild service enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS
  • dagverksamheter enligt hälso- och sjukvårdslagen HSL
  • hemsjukvård
  • habilitering, rehabilitering och hjälpmedel inklusive inkontinenshjälpmedel

Kommunen har en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.