Hemsjukvård vid tillfällig vistelse

Har du hemsjukvård i din hemkommun och behöver hälso- och sjukvårdsinsatser under en tillfällig vistelse i Orust kommun? Här är några viktiga steg att följa.

Kontakta din sjuksköterska

Det är sjuksköterskan i din hemkommun som ansöker om hemsjukvård för din räkning hos Orust kommun. För att säkerställa patientsäkerheten och ha tillgång till nödvändiga resurser behöver ansökan göras i god tid, helst fyra veckor innan din vistelse på Orust.

Personliga hjälpmedel

Under din tillfälliga vistelse i Orust kommun kan du inte få nya hjälpmedel förskrivna. Därför är det viktigt att du funderar på om de hjälpmedel du har i din ordinarie bostad kan användas även under din tillfälliga vistelse.

Om du är osäker på om dina ordinarie hjälpmedel kan användas under din tillfälliga vistelse, så kan du kontakta din ordinarie vårdgivare för rådgivning.

Miljöns påverkan

Tänk på att den fysiska miljön där du ska bo i Orust kommun kan påverka utformningen och tidsåtgången för de hemsjukvårdsinsatser du behöver under din vistelse.

Kontakt planeringssjuksköterska:

Telefon 0304-33 44 81