Logotyp

Hemsjukvård

Sjuksköterskeenheten bedriver hemsjukvård vilket innebär att du får kommunal sjukvård i ditt hem.

Hemsjukvården är till för dig som behöver sjukvård i hemmet under en längre tid och som av medicinska skäl inte kan ta dig till din vårdcentral.

Behovet av sjukvård bedöms i samband med en gemensam vårdplanering eller via remitterande läkare. Sjuksköterskorna gör bedömningar och insatser av olika karaktär. Det kan handla om allt från sårvård, medicinering och smärtlindring för patienter med mindre behov till svårt sjuka patienter med vård i livets slut.

Hemsjukvården utför planerad sjukvård i hemmet och vid särskilda boenden dygnet runt.

Ansökan

Du ansöker om kommunal hälso- och sjukvård via din vårdcentral. Därefter är det kommunens sjuksköterska som bedömer behovet.

Du blir utskriven ur den kommunala hälso- och sjukvården om eller när dina behov upphör.

Avgift för hemsjukvård

Avgift för dig som har kommunal hälso- och sjukvård är 300 kronor per månad, oavsett hur många insatser du har.