Logotyp

Rehabilitering

För dig som är inskriven i kommunal primärvård är det kommunens rehabenhet som ansvarar för insatserna om du är i behov av rehabilitering eller hjälpmedel.

Rehabenheten är till för dig som behöver rehabiliteringsinsatser och hjälpmedel i hemmet under en längre tid och som av medicinska skäl inte kan ta dig till din vårdcentral.

Behovet av rehabiliteringsinsatser bedöms i samband med en gemensam vårdplanering eller via remitterande vårdcentral.

Rehabilitering inom kommunal verksamhet innefattar bland annat utprovning av hjälpmedel, träning efter sjukdom eller skada samt rådgivning gällande strategier för bästa möjliga funktions- och aktivitetsförmåga.

På rehabenheten arbetar fysioterapeuter, arbetsterapeuter och rehabiliteringsassistenter dagtid på vardagar. Rehabenheten arbetar i team och har ett nära samarbete med bland andra sjuksköterskor och personal inom hemtjänst och på olika boenden.

Om du som är inskriven i den kommunala primärvården har ett behov av rehabilitering kommer arbetsterapeut eller fysioterapeut hem till dig för en bedömning av vilka insatser som är aktuella för dig.

Bedömning

Vid bedömningen går vi exempelvis igenom vardaglig situationer som:

  • dusch- och toalettbesök
  • på- och avklädning
  • förflyttning
  • matlagning

Metoder som används är till exempel:

  • fysisk träning
  • träning i dagliga aktiviteter
  • viss smärtbehandling
  • hjälpmedel
  • anpassning av hemmiljön