Kontakt för akut hjälp

Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns hjälp eller stöd inom olika områden. Här hittar du viktiga telefonnummer.

SOS Alarm 112

Ring 112 när det inträffat en olycka, brand, akut sjukdomsfall eller vid pågående brott eller misshandel. Du hamnar då hos SOS Alarm.

Du ringer 112 bara i akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. Du når ambulans, giftinformation, jourhavande präst, polis, sjöräddning och fjällräddning.

113 13

Du kan ringa till informationsnumret 113 13 för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

Räddningschef i beredskap

Telefon 0304-33 44 60

Efter kontorstid

Tjänsteman i beredskap TIB

Enbart efter kontorstid telefon 0304-33 44 66

Tjänsteman i beredskap tar hand om följande frågor som inte kan vänta till nästa arbetsdag.

  • Skador på kommunala byggnader och anläggningar
  • Fara för allmänheten
  • Miljöärenden

Vatten och avlopp

Vid fel på kommunal VA-anläggning dagtid ringer du växeln. Kvällar och helger ringer du 031-703 14 05.

Ring 0706- 57 21 31, för beställning av akut slamtömning efter kontorstid och på helgdagar.

Strömavbrott

Vid strömavbrott kontaktar du din elleverantör.

Akuta ärenden som rör räddningstjänst, ambulans och polis

SOS Alarm 112

Polismyndigheten

Telefon 114 14

Polisens telefonnummer när det inte är en akut händelse.

Sjukvårdsrådgivningen

Telefon 1177

Ring dygnet runt, för råd om vård. Du får svar på om det är något du själv kan göra eller om du behöver komma till sjuksköterska eller läkare.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.