Logotyp

Psykisk hälsa

Hjälp och stöd om du eller någon du känner drabbas av psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa är ett stort begrepp och det innebär allt från större eller mindre besvär som påverkar vardagslivet till allvarligare psykiska sjukdomar.

Att drabbas av psykisk ohälsa är vanligt. Livet innebär livskriser av olika slag som kan drabba dig känslomässigt och då du kan må psykiskt dåligt.

Många pratar med sina nära när de känner oro och ångest, vilket kan räcka för att det ska kännas bättre. Ibland räcker inte det, utan det behövs professionell vård, stöd eller hjälp. I detta läge ska du i första hand ta kontakt med din vårdcentral eller med öppen psykiatrisk mottagning.

Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg

NSPHiG står för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. NSPHiG verkar för att deras medlemmar ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom området.

Hjärnkoll

Att öka öppenheten om psykisk ohälsa är Hjärnkolls viktigaste uppgift. Hjärnkoll har 300 ambassadörer i alla åldrar som föreläser om sina erfarenheter av psykisk ohälsa.