Resor, transporter, besök

Du som har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att åka kollektivt kan ansöka om färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och parkeringstillstånd.

Dessa insatser är till för att underlätta dina resor.

Sjukresor

Sjukreseenheten på Regionservice ansvarar för sjukresorna i Västra Götalandsregionen.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan efter prövning beviljas dig som kör bil och har stora svårigheter med att gå och röra dig.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt svar skickas till den som ansvarar över innehållet.


Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.