Adoption

Den som vill ta emot ett barn för adoption ska ha medgivande från socialnämnden.

Familjerätten ansvarar för adoptionsutredningar.

Gemensamt kontor

Familjerätten för Stenungsund och Orust är samlokaliserad och familjerättssekreterarna har sitt gemensamma kontor i Stenungsund.

En man med keps ler och håller i en liten flicka som lutar sig mot hans bröst och skrattar.