Din säkerhet

Vårt arbete med säkerhet ska präglas av säkerhet, trygghet och beredskap.

Säkerhet kan det handla om allt från en säker bostad, säker miljö och säkra områden. Det handlar också om att våra kommunal verksamheter fungerar med så få störningar som möjligt.

Trygghet

Trygghet är en personlig känsla, och därför är det viktigt att vi får in synpunkter, frågor och tips om vad du anser om din egen trygghet. Det kan till exempel handla om säkerhet i hemmet och trafikmiljön.

Fixartjänst för seniorer

Vi erbjuder dig, som är 67 år eller äldre, hjälp med enklare saker för att öka tryggheten i ditt hem.

Beredskap

För att kommunen ska klara en händelse som kan komma att påverka stora delar av verksamheten i kommunen, måste vi ha en bra och fungerande beredskap. Det handlar mycket om att dra lärdom av händelser som till exempel stormen Gudrun, långa strömavbrott och ovädret över västra Orust 2002.

Förbered dig själv

Det finns mycket som du kan göra för att vara förberedd för att bättre kunna hantera olika händelser. En god kännedom om sitt hushåll och dess omgivningar tillsammans med att ha rätt utrustning hemma kan räcka långt för att till exempel kunna klara av ett längre strömavbrott.

Situationer som det är bra att ha en planering för

  • Strömavbrott
  • Kyla om uppvärmningen slutar fungerar vintertid
  • Översvämning och stormar
  • Utrustning i bilen om du blir stående på väg
Foto på stormigt hav

Stormen Per var en händelse som prövade den kommunala beredskapen.