Skyddsrum

På Orust finns inga skyddsrum. Det är MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som har det övergripande ansvaret för landets skyddsrum.

Skyddsrummen är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer.

Karta över skyddsrummen

Du kan läsa mer om skyddsrum och hitta en karta över Sveriges skyddsrum på krisinformation.se.