Cykla

Många resor kan lätt göras med cykel. För att visa hur långt du kommer med cykel har vi tagit fram cykelkartor för de större tätorterna. Tips på cykelvägar och aktiviteter från Marstrand till Uddevalla hittar du på vår turistwebb.

Ett sällskap cyklar med havet i bakgrunden.

Cykelpendla på Orust

På våra digitala kartor kan du se du hur långt du kommer på 30 minuter som cyklist. Tänk på att trafiken förändras under semesterperioden. Trafiken vid kustsamhällena är låg större delen av året, men inte på sommaren.

Vägnätet är uppdelat i fyra olika kategorier

Vi rekommenderar att du i första hand cyklar på gröna och grå vägar.

Grönmarkerade vägar

Sammanhängande cykelstråk på vägar med mindre trafik eller cykelbanor där det är tryggt att cykla.

Blåmarkerade vägar

Landsvägar med hastighet på 70 kilometer per timme med mer trafik. På dessa vägar går det bra att cykla som vanecyklist.

Rödmarkerade vägar

Vägar med mycket trafik, undvik helst dessa som cyklist. Framförallt är det mycket trafik där under rusningstid och farligt att cykla.

Gråmarkerade vägar

Småvägar med lite trafik där det är tryggt att cykla.

Cykla med andra

Svanesunds GIF anordnar fler cykelaktiviteter varje år, till exempel Orust Runt och Orust MTB.

Cykelstrategi

Vår cykelstrategin med tillhörande handlingsplan tar upp många olika delar som ska göra att cykeln är ett självklart val som transportsätt i vår kommun.

Bra för dig

Att cykla är en mycket bra form av vardagsmotion. Genom att cykla regelbundet, exempelvis till arbetet, blir du piggare och friskare. Du får bättre kondition och blir starkare på ett skonsamt, billigt och tidseffektivt sätt. Regelbunden cykling minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och ökar din livslängd. Dessutom sparar du pengar varje gång du cyklar i stället för att ta bilen.

Bra för alla

Genom att cykla i stället för att ta bilen minskar negativ klimatpåverkan, skadliga utsläpp och vägbuller. Det skapar mer plats på vägarna och minskar behovet av bilparkering. Och ju fler som cyklar, ju säkrare blir trafiken.

Cykla året runt för bäst effekt

Störst hälsoeffekt får cykling om det görs regelbundet, året runt. Som allt är det en vanesak som kan kännas lite motigt i början men blir allt lättare med tiden. En bra, välpumpad och servad cykel och rätt kläder som skyddar mot dåligt väder gör cykling året runt till en enkel och hälsosam vana.

Kom igång

På våren och sommaren är det som bäst att komma igång med cyklingen. Pumpa däcken, smörj kedjan och börja cykla! Försök cykla minst en till två gånger i veckan för att komma in i det, det blir lättare och trevligare ju mer du cyklar.