Trafik och gator

Vägar i Orust kommun sköts av Trafikverket, vägföreningar och enskilda väghållare.

En röd lada ligger vid sidan av en asfalterad väg.

Väghållningen är uppdelad följande sätt:

  • Trafikverket ansvarar för länsvägar och genomfartsvägar exempelvis väg 160.
  • Lokala vägföreningar ansvarar för vägar och allmänna ytor i de flesta tätorterna.
  • Enskilda vägar sköts av vägföreningar eller enskilda väghållare.

Snöröjning och städning av gator och vägar

Snöröjningen och städningen av vägar och gator sköts av Trafikverket, vägföreningar och enskilda väghållare.

Genomfartsvägar som passerar tätort, exempelvis väg 752 Röravägen i Henån, sköts av Trafikverket. Har du frågor om dessa vägar kontaktar du Trafikverket.

Övriga vägar inom tätorter sköts av lokala vägföreningar. Har du frågor om dessa vägar kontaktar du din lokala vägförening.

Enskilda vägar utanför tätort sköts av enskild väghållare/vägförening. Har du frågor om sådan väg kontaktar du berörd väghållare/vägförening.

Trafikverkets kundtjänst

Öppet dygnet runt.
Telefon 0771-921 921
E-post: trafikverket@trafikverket.se

Vägförening

Är du osäker på vilken vägförening du tillhör kan du titta på fakturan från din vägförening, där finns oftast kontaktuppgifter, eller fråga din granne.

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar

Din tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms

Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana måste du se till att det finns fri sikt för trafikanter.

Broschyren Klipp häcken för fri sikt ger dig förslag på enkla åtgärder som kan rädda liv.