Logotyp

Gatubelysning

Vi har cirka 3 300 ljuspunkter i kommunen. Lampor längs våra gator ger en bättre trafiksäkerhet. Ljus minskar också brott och gör så att vi kan känna oss trygga. Belysning är också en trivselfaktor av stor betydelse för många människor.

Gatuljus i en mörk park som lyser.

Vårt belysningsnät har inget övervakningssystem som meddelar när något gått sönder i anläggningen. Endast de trasiga lamporna som rapporteras byts ut. När felsökning pågår kan belysningen vara tänd på dagtid. Hjälp oss att felanmäla när någon lampa är trasig.

Vem ansvarar för gatubelysningen?

Gatubelysningen utmed lokala gator ansvarar kommunen för.
Utmed Trafikverkets vägar ansvarar driftentreprenören som sköter Trafikverkets gatubelysning för underhållet. Felanmälan till Trafikverket kan göras på telefon 0771-921 921 eller via deras webb.

När du felanmäler:

Felanmälan på vår gatubelysning kan du med fördel göra via webben till Kundtjänst i vårt system för synpunkter och klagomål.

Att tänka på vid felanmälan:

  • Alla stolpar är märkta med ett nummer. Notera gärna det i din felanmälan
  • Hur många lampor som är trasiga
  • Om lampan blinkar eller är helt mörk
  • Om belysningen är tänd på dagtid

Du kan också ringa till kommunen på telefon 0304-33 40 00.

När lagas söndriga lampor?

Vår ambition är att trasiga lampor åtgärdas inom 45 dagar, påkörda stolpar normalt inom 90 dagar.

Om en gatlampa går sönder åker vi inte ut direkt för att laga den eftersom kostnaden då blir hög per lagning. Är det däremot ett fel som kan innebära trafikfara eller vålla skada ska felet åtgärdas omgående.

Varför lyser det inte?

Att lampor inte lyser kan bero på flera saker. Det är inte alltid själva lampan som är trasig, det kan till exempel vara fel på styrenheten, skymningsrelän eller vara kabelfel.

Vårt belysningsnät

Samtliga kvicksilverlampor har bytts ut till lampor med högtrycksnatrium som är mer energieffektiva. Efterhand byts även dessa ut mot lysdioder, så kallade LED-lampor.

En högtrycksnatriumlampa brinner cirka 16 000 timmar och behöver bytas efter cirka 4 år.

En LED-lampa brinner 50 000 till 100 000 timmar och behöver bytas efter mellan 13 och 20 år. En LED-lampa förbrukar mindre än hälften så mycket energi men ljuset upplevs som starkare.