Trafikregler och säkerhet

Riksdagen beslutar om trafikregler (lagar) som gäller för hela Sverige. Men det finns också lokala trafikregler - trafikföreskrifter. Idag har vi cirka 200 lokala trafikföreskrifter (LTF).

Billjus som lyser i mörkret.

Våra lokala trafikföreskrifterna finns på Trafikverkets webbplats.

Lokala trafikföreskrifter kan handla om

  • Hastighetsbegränsning i tätorter
  • Parkeringsförbud
  • Regler för parkeringsplatser
  • Särskilda zoner för buss, taxi och parkeringsförbud

Vem beslutar om lokala trafikföreskrifter

Våra lokala trafikföreskrifter beslutas av oss eller Länsstyrelsen. Remissinstanser för lokal trafikföreskrifter är Polismyndigheten och ibland Trafikverket.

Särskilda undantag

Om du har parkeringstillstånd för rörelsehindrade har du särskilt undantag enligt trafikförordningen 13 kapitlet 8 §.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.