Logotyp

Boken kommer

Kan du inte komma till biblioteket? Då kommer vi till dig. Vi kallar det Boken kommer.

Vi hjälper dig som inte kan komma till biblioteket på grund av:

  • ålder
  • rörelsehinder
  • synskada
  • långvarig sjukdom

Vi kan ta med:

  • böcker
  • filmer
  • tidskrifter
  • ljudböcker
  • musik-CD
  • storstilsböcker

Storstilsböcker är böcker med stor text för dig som har svårt att läsa vanlig text.

Gratis

Du får böcker hem till din bostad ungefär en gång i månaden.

Tala om vad du vill låna och hur mycket du vill låna.

Talböcker skickar vi med posten.

Boken kommer är gratis.

Kontakta Henåns bibliotek om du vill veta mer. 0304-33 42 50.