För barnen på biblioteket

På Orust finns tre bibliotek som både är skolbibliotek och folkbibliotek. Vi samarbetar även med skolbiblioteket i Henåns skola, förskolan och Familjecentralen.

Barn läser en bok, sittandes på en bänk. Runt om står en massa bokhyllor fyllda med böcker.

Bibliotekskort för barn

Du som vårdnadshavare kan ansöka om ett bibliotekskort för ditt barn genom vår självservice. Du ansvarar då för att böcker som lånas på ditt barns kort återlämnas i tid och i gott skick. Vårdnadshavare är även betalningsansvarig för borttappat eller skadat materiel.

Fullständiga uppgifter om avtal, låneregler och behandling av personuppgifter finns på biv.se samt på självservice.

Öppna förskolan och biblioteket

Familjecentralens Öppna förskola kommer till biblioteket cirka en gång i månaden under terminerna. Då läser vi böcker och ramsar tillsammans. Ibland har vi tipspromenad och sångstund tillsammans. Vi ordnar också föredrag med information om läsning för små barn.

De små barnens bok

Alla nyfödda barn får en bok som heter De små barnens bok. Du kan hämta boken på biblioteket eller när barnbibliotekarien hälsar på hos öppna förskolan.

Barnteater

Några lördagar om året är det teater för hela familjen i Kulturhuset Kajutan. Barnen får också gå på teater med förskolan varje år.

Sexårsboken

Biblioteket ger alla som fyller sex år en bok. De får boken när förskoleklassen besöker biblioteket. Då får barnen också ett eget bibliotekskort.

För äldre barn

För dig i skolåldern finns det aktiviteter på loven, till exempel författarbesök, tipspromenader och mer som uppmuntrar till läsning. På sommaren är det Sommarboken för alla barn 9-12 år. Du behöver inte vara bosatt på Orust för att vara med på Sommarboken.

För pedagoger

Biblioteken i Ellös, Varekil och Svanesund är både skolbibliotek och folkbibliotek. Är du pedagog? Då kan du prata med bibliotekarien på din skola för att ta se hur vi kan hjälpa dig. Henåns skola har ett eget skolbibliotek som skolans personal och elever kan använda.

Arbetar du inom förskolan? Då kan du få hjälp med val av böcker. Du kan också boka ett besök av en bibliotekarie i din barngrupp.