Folkhälsopris

Folkhälsopriset utdelas till enskild person eller personer, till förening eller annan sammanslutning, som i ett brett perspektiv påverkar människors hälsa i en positiv riktning i Orust kommun.

Flera personer står och ler in i kameran, en person håller i en blomsterbukett.

Mottagare av 2023 års Folkhälsopris, Lars-Erik Eriksson, Brattås CK, tillsammans med Catharina Bråkenhielm, kommunalråd och Anne Fagerberg, folkhälsostrateg.

Folkhälsopriset är på 10 000 kronor.

Orusts folkhälsopris utdelas till enskild person, till flera personer gemensamt, till förening eller annan sammanslutning, som i ideellt arbete påverkar människors hälsa i en positiv riktning i Orust kommun.

Priset kan endast delas ut en gång till samma mottagare.

Folkhälsopristagare

År

Pristagare

2023

Lars-Erik Eriksson, Brattås CK

2022

Ellös Bio och Victoria Hansen

2021

Föreningen Nösund

2020

Föreningen Flatön, Flatö-Malö hembygdsförening och Flatö Kyrkans vänner

2019

Soliga tanterna

2018

Barbro Frinell och Marita Gustafsson

2017

Gun Johansson och Britt Johansson

2016

Orust Handräckning

2015

Friluftsfrämjandet

Bestämmelser för Orusts Folkhälsopris

Folkhälsorådet har inrättat ett årligt folkhälsopris. Priset utdelas för förtjänstfulla insatser inom folkhälsoarbetet för Orust kommun och dess invånare.

Orusts folkhälsopris utdelas till enskild person, till flera personer gemensamt, till förening eller annan sammanslutning, som i ideellt arbete påverkar människors hälsa i en positiv riktning i Orust kommun.

Följande kriterier gäller

  • Mottagare gör, eller har gjort, särskilda insatser för främjande av folkhälsan Orusts kommun.
  • Priset kan endast delas ut en gång till samma mottagare.
  • Priset kan delas ut till enskild person, till flera personer gemensamt, till förening eller annan sammanslutning.

Ansvaret för att utse folkhälsopristagare ligger hos Folkhälsorådet. Förslag till pristagare kan lämnas av vem eller vilka som helst. Folkhälsorådet kan utse pristagare utan att förslag eller anmälan finns.

Folkhälsopriset består av 10 000 kronor och delas ut i samband med ett av kommunfullmäktiges sammanträde.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.