Aktivitetsrundan, Orust

Vi vill ge dig inspiration till hur du på ett roligt, utmanande och lustfyllt sätt kan uppleva rörelse tillsammans med andra i ditt eget tempo.

Att vara fysiskt aktiv behöver inte innebära att du älskar sport och idrott eller att du tränar hårt och regelbundet. Det kan också vara att du hittar ditt sätt att röra dig i vardagen.

Konceptet Aktivitetsrundor bygger på tolv skyltar längs en slinga. Vid starten finns en skylt som beskriver innehållet på rundan. På varje skylt finns en övning för barn och en för vuxna i två olika nivåer. Spännande forskning och intressant fakta om kroppen och hjärnan finns också med på skyltarna. Skyltarna är digitala där du via en QR-kod hittar övningarna som visas både med text, illustrationer och filmer.

Tre rundor

På Orust finns idag tre aktivitetsrundor i form av Puls och Styrka. De finns på motionsspåren i Ellös, Henån och Svanesund.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.