Logotyp

Ängås generationspark

På den tidigare skoltomten i Svanesund har en generationspark tagits fram. Syftet med generationsparken är att skapa en gemensam yta i Svanesund där både barn och vuxna kan samlas för att utöva fysiska aktiviteter.

Generationsparken har således platser för samvaro och flera aktiviteter för olika åldrar. På denna sida kan du hitta information om generationsparkens olika stationer, hur du hittar dit och annan viktig information.

Parkens stationer

Nedan karta visar var de olika stationerna finns på generationsparken. Längre ned hittar du även mer information om stationerna.

Karta över Ängås generationspark. Karta visar vart de olika stationerna finns
  1. Multiarena
  2. Skatepark
  3. Grillplats
  4. Klätterlekplats
  5. Scen
  6. Utegym
  7. Elljusspår 1,4 kilometer

Multiarena

Intill bilparkeringen har en multiarena uppförts med konstgräs som underlag. Här finns möjligheten att spela fotboll, basket eller utöva någon annan form av spontanidrott.

Skatepark, klätterlekplats och utegym

Skateparken är till för både erfarna och mindre erfarna utövare. Skateparkens underlag är asfalt.

För de mindre barnen finns en klätterlekplats med flis som underlag.

Utegymmet erbjuder en bred variation av träningsformer i en lugn och stillsam miljö. Här finns träningsmaskiner med justerbara vikter, en multifunktionell träningsstation och en träningsstation med rep, även kallat Battle ropes. Utegymmets underlag är asfalt, konstgräs samt fallskyddsplattor.

Grill och scen

En grillplats med ett tillhörande grillhus finns tillgängligt inom generationsparken. I anslutning till grillplatsen finns det också en scen för olika former av uppträdanden.

Elljusspår

En bit ifrån generationsparken finns även ett elljusspår, Ängås motionsspår. Motionsspårets sträcka är 1,4 kilometer. Hela spåret är grusat och kuperat.

Hitta till parken

Generationsparkens adress är Rödsvägen 2, 472 32 Svanesund.

Parkeringar för cykel och bil

Vid skateparken och utegymmet finns cykelparkeringar tillgängliga för den som väljer att cykla till parken.

Intill multiarenan finns det en grusad bilparkering för den som väljer att ta bilen.

Kollektivtrafik

Om du väljer kollektivtrafik finns buss 377 som åker till hållplatserna Ängås och Ängås högstadiet. Du hittar bussens tidtabell på Västtrafiks webbplats eller i appen Västtrafik To Go.

Olycka eller felanmälan

Vid olycka ring 112.

Vid felanmälan kontakta kommunen på 0304-33 40 00 eller kommun@orust.se.