Logotyp

Orust Naturguide

Orust naturguide är en bok tänkt att locka till besök i den variationsrika, och i flera avseende helt unika natur som Orust erbjuder. Boken är en populärversion av Naturvårdsprogrammet.

Fyra personer vandrar på ett berg.

I guiden finns tips på utflyktsmål och sevärdheter. Syftet med guiden är att värna om naturen på Orust och på sikt öka allmänhetens engagemang.

Orusts natur – en tur för alla sinnen

Vandra till stranden och låt klippans skorplavar värma fotsulan. Andas in havets sälta. Låt kroppen omfamnas av det svala havet medan ejdrar kuttrar i fjärran.

Var där när höststormen tar tag, när vågornas rytande föser undan livets alla trivialiteter, och när saltkristaller i ögonfransarna ger nya perspektiv. Var där igen när stormen lagt sig och stranden fyllts av långväga hälsningar från havets djup och från fjärran stränder.

Gå i skogen på mjuka mossmattor, andas den friska, kryddigt tallbarrsdoftande luften, och böj knä inför de första gula kantarellerna. Känn stenens upplagrade värme vid skogssjöns strand en sommarkväll. Se skräddarna dansa över vattenytan, och en vakande fisk bryta vattenspegeln. Hör taltrasten sjunga och ana vindens viskning i asplöven.

Lyssna till isens sång när skridskoskären bär till gömda vikar. Njut i hagmarkerna, där djur betat i sekler. Bländas av försommarblommornas färger och fjärilars fladdrande över ängen, medan gräsvippor kittlar mot knäna.

Stoppa munnen full av färska björnbär, pressa dem mot gommen och tanka varm, syrlig solenergi.

Denna bok vill vara en inspirationskälla, en följeslagare ut i Orusts fina natur. Packa gärna ner en kikare, en flora och en fågelbok i ryggsäcken.

Men egentligen räcker det med fem, sex öppna sinnen… och lust!

Bakgrund

Hösten 2006 antog kommunfullmäktige ett Naturvårdsprogram för Orust kommun. Naturvårdsprogrammet hanterar värdena i Orust natur och landskap ur ett brett perspektiv, för biologisk mångfald, för landskapsupplevelse, friluftsliv och förståelse för de historiska sammanhang som naturen speglar.

I och med detta arbete föddes idén att ta fram en populärversion av Naturvårdsprogrammet, en bok för att locka till besök i den variationsrika, och i flera avseende helt unika natur som Orust erbjuder. Länsstyrelsen beviljade kommunen statligt naturvårdsbidrag och arbetet kunde starta.

Vi hoppas naturligtvis att denna bok ska få fungera som en guide för familjevandringar och användas i skolorna och på så sätt fylla en stor funktion och ge avtryck långt fram i tiden. Givetvis hoppas vi ge även dig som redan upptäckt glädjen och tryggheten i naturen fler tips på utflyktsmål och sevärdheter.

Låt nyfikenheten, naturguiden och allemansrätten bli en bra bas för upplevelser av och i naturen och ge en ökad förståelse för den.

Karta

Kartan visar lokalerna som finns beskrivna i boken.