Vandringsleder

Här finns miltals med härliga skogspromenader längs etablerade vandringsleder och naturliga skogsstigar.

Två personer går på en vandringsled på Orust.

Det finns fem vandringsleder med informationstavlor som berättar om vår historia: Kultehamn, Svens altare, Husebyleden, Kråksunds gap och Björnsundskanalen. Det totalt runt 6 mil. När du vandrar på dessa vandringsleder passerar du lämningar efter backstugor som minner om 1800-talets nöd och fattigdom.

Ta gärna med dig hund ut i naturen. Men för att skydda vilda däggdjur och fåglar är kraven på dig som har med hund stora.

Ridning får inte ske i motionsspår som är särskilt anlagda för löpning och motion. Löpning och ridning är förbjudet i anlagda skidspår.

Orust Tvärs

Orust Tvärs är en del av Kuststigen Bohuslän. Utefter ledens sträckning finns information om intressanta platser. Orust Tvärs passerar kulturstigarna Kultehamn, Svens altare och Björnsundskanalen.

Kuststigen Bohuslän

Vandringsleden Kuststigen Bohuslän ingår, tillsammans med Kyststien Ostfold, i Nordsjöleden och ansluter vid flera platser till Bohusleden och våra kulturstigar.

Boken finns att köpa på turistbyrån.

Guidade vandringar i naturreservat

Västkuststiftelsen anordnar guidade vandringar i naturreservat i Västra Götaland och Hallands län.

Pilgrimsled

Svenska kyrkan på Orust har en pilgrimsled. På den kan du via stigar, kuperad terräng och småvägar uppleva hav, berg och inland och vandra mellan åtta vackra kyrkor.