Kulturhistoria, kulturarv

Vi har en gammal kulturbygd där våra förfäder levt och verkat i tusentals år. Du kan besöka välkända fornminnes- och kulturmiljöer.

Utblommade maskrosor syns i förgrunden på ett stort grönt fält. Långt borta skymtar havet.

Våra kustsamhällena på västsidan har genom historien levt av havet, fiskerinäringen, beredning och konservering.

Fornborgar och tuggummi

Här finns även gammalt bondeland och forntida lämningar, alltifrån megalitgravar, vikingatidens fornborgar och dösar till det äldsta tuggummit i världen.​

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt svar skickas till den som ansvarar över innehållet.


Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.